Ker morajo v Rudniku Trbovlje-Hrastnik do konca leta število zaposlenih z današnjih 111 zmanjšati na 30, bo zdaj vlada z nujnim postopkom še pred parlamentarnimi počitnicami sprejela spremembo zakona, s katero bo lahko vodstvo družbe tiste rudarje, ki se ne bodo sami odločili za upokojitev, odpustila, je pojasnil direktor RTH Bojan Jelen. Ali bodo odpuščeni rudarji, ki sicer sodijo v kategorijo zaščitenih delavcev, v tem primeru upravičeni do odpravnine, tako kot so bili do sedaj ob razrešitvi, bo treba še doreči, dodaja. V vsakem primeru pa bo družba s to spremembo zakona do konca leta prihranila vsaj 800.000 evrov, saj bodo zaradi upokojitev izplačali toliko manj odpravnin. Pogoje zanjo je namreč lani in letos izpolnilo 81 rudarjev, na ministrstvu pa predvidevajo, da bi za vsa potrebna vplačila prispevkov ob njihovi upokojitvi v državnem proračunu letos morali zagotoviti okoli 1,6 milijona evrov, prihodnje leto pa 942.000 evrov.

Upokojitve bi stabilizirale likvidnost družbe

S tem pa družba ne bo dosegla le z zakonom določenega zmanjšanja števila zaposlenih, temveč jim bo 800.000 evrov pomagalo tudi pri ohranjanju likvidnosti. Od države so namreč letos dobili 5 milijonov evrov, še enkrat toliko jih morajo zagotoviti iz lastnih virov. Pri tem morajo biti pazljivi in, kot pojasnjujejo tudi na ministrstvu, bi se s pravočasno realizacijo poklicnih upokojitev izognili insolventnosti. S tem pa bi se pojavile tudi težave pri izvajanju zapiralnih del, in sicer bi morala sanacijo degradiranih površin na svoja pleča prevzeti država kot lastnica podjetja, pojasnjujejo pripravljalci predlagane spremembe zakona. »To pomeni, da bi bila država dolžna izvesti dolgotrajne postopke za izbor izvajalcev zapiralnih del in zagotoviti odpravo okoljskih in prostorskih posledic v pridobivalnem prostoru. V času izbire izvajalcev pa bi lahko sledile tožbe iz naslova okoljske škode,« opozarjajo na ministrstvu za infrastrukturo.

V RTH bodo sicer sredstva za sanacijo površin dobili v prihodnjih treh letih, ko je za zaključek zapiralnih del in odplačilo dolgov bankam v državnem proračunu predvidenih 45 milijonov evrov.