Prvotni trg zasajen v park

Zasnoval ga je kot nekoliko dvignjeno ploščad, naravnano na sodno palačo, tlakovano v kombinaciji asfalta in belega kamna in zasajeno z dvema vrstama dreves ob Miklošičevi in Cigaletovi. V nasprotju z njegovim načrtom je bil trg pozneje zasajen kot park po načrtih Vaclava Hejnica, češkega vrtnarja, ki je prišel v Ljubljano z Dunaja okrasit mesto za obisk cesarja, nato pa je tu ostal in delal kot mestni vrtnar. Mestna občina je tik pred drugo vojno park preuredila z dvema diagonalnima potema in tako zabrisala prvotno zasnovo.

Najlepši secesijski okoliš v Ljubljani

Fabiani je na željo takratnega župana Ivana Hribarja, da Ljubljano prenovi po vzoru Prage, predlagal tudi enotno zazidavo trga z enako visokimi stavbami, katerih vogale bi poudarjali stolpiči. Kot zgled, kako naj bi bil trg obzidan, je načrtoval prvo hišo na trgu za odvetnika Valentina Krisperja (Miklošičeva 20). Park je bil skoraj v celoti obzidan med letoma 1900 in 1907 in je postal najlepši secesijski okoliš v Ljubljani. Južna stranica trga je ostala dolgo nedokončana. Šele leta 1922 so na jugovzhodnem vogalu zgradili palačo Vzajemne zavarovalnice, ob njej pa v šestdesetih letih prejšnjega stoletja palačo sindikatov po načrtih arhitekta Eda Mihevca.

Pod vodstvom direktorice Urbanističnega inštituta

Doc. dr. Breda Mihelič se ukvarja z raziskovanjem zgodovine arhitekture in urbanizma v 19. in 20. stoletju in je direktorica Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Poleg zgodovine arhitekture med njena raziskovalne področja spadajo še urbana morfologija in arhitekturna tipologija ter metodologija urbane prenove in varstva kulturne dediščine. V okviru teh tematik je posebno pozornost posvečala prav obdobju na prelomu 19. in 20. stoletja. Njeno magistrsko delo z naslovom "Urbanistični razvoj Ljubljane" je pred skoraj 30 leti izšlo kot znanstvena monografija ter še danes predstavlja temeljno delo o razvoju glavnega mesta v moderno mesto.

Obvezna je prijava za ogled na elektronski naslov izobrazevanje@mao.si, prispevek pa znaša 3 evre.