Prejšnji teden je v sklopu občinskega praznika in dneva državnosti ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik na prireditvi, ki je potekala v osnovni šoli Louisa Adamiča, blagoslovil občino Grosuplje. Blagoslov je sprožil polemike, ali ne gre nemara pri tem za kršenje 7. člena ustave, ki govori o ločevanju države in verskih skupnosti, ter zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki v 72. členu v šolah prepoveduje organizirane verske obrede.

Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič pravi, da v blagoslovu ne vidi nič spornega, in dogodku ne namenja posebne teže, saj meni, da je dejanje formalno zadostilo tudi vsem pogojem, ki jih predpisuje zakon.

»Tudi redni profesor na katedri za ustavno pravo na ljubljanski pravni fakulteti dr. Igor Kaučič je povedal, da se takšna dejanja obravnavajo tolerantno. In tudi osebno to tako vidim. Gre za to, kar v 21. stoletju najbolj potrebujemo – strpnost, toleranco, povezovanje. Konec koncev tudi papež podeli blagoslov raznim mestom, pa nihče tega ne problematizira. Mislim, da tudi predstavniki drugih veroizpovedi nimajo težav z blagoslovom in to razumejo,« je povedal dr. Verlič, ki meni, da lokalni odbor največje parlamentarne stranke SMC prireditve ni bojkotiral zaradi blagoslova, ampak zaradi slavnostnega govornika – Janeza Janše.

Na vprašanje, ali v duhu omenjene tolerance in strpnosti obstaja možnost, da bo na enem od naslednjih občinskih praznikov občino blagoslovil tudi slovenski mufti dr. Nedžad Grabus, je dr. Verlič odvrnil, da takšne želje za zdaj še ni izrazil. Pa če bi jo? »Bi jo pa blagoslovil,« je sklenil župan.

Križi razdvajajo občane

A v Združenju borcev za vrednote NOB Grosuplje ne delijo županovega mnenja in so prepričani, da takšni blagoslovi – poleg kršenja ustave – tudi razdvajajo občane. Predsednik grosupeljskega odbora zveze borcev Franc Štibernik je spomnil tudi, da se je v začetku meseca zgodila podobna kršitev na odprtju nove osnovne šole v Zagradcu v občini Ivančna Gorica.

Tam je novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Andrej Glavan opravil tudi verski obred in blagoslovil nov javni objekt vzgoje in izobraževanja. »Na prireditvi je svoj verski dodatek prispeval še župan pobratenega mesta, ki je ravnateljicama vrtca in šole podaril križa, in sicer z željo, da bosta postavljena na primerno mesto v novih vzgojno-izobraževalnih prostorih. Le kako bosta ravnateljici lahko uporabili darilo in ugodili želji darovalca, ne da bi kršili obstoječo zakonodajo?« se sprašuje Štibernik.

Gre za zapleteno pravno vprašanje

Da je blagoslavljanje vzgojno-izobraževalnih objektov in občin ustavno sporno, je prepričan tudi nekdanji ustavni sodnik dr. Lojze Ude. »Gre pa za zapleteno vprašanje, saj podobnega primera ustavno sodišče še ni obravnavalo, zakon pa je na tem področju zelo pomanjkljiv. Moje osebno mnenje je, da sekularizacija in enakopravnost verskih skupnosti izključuje možnost, da bi blagoslovila objekte in institucije samo ena verska skupnost. Po drugi strani zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 72. členu v šolah prepoveduje organizirane verske obrede, kar blagoslov nedvomno je. Še posebno, če ga opravi škof,« je prepričan dr. Ude, ki poudarja, da je 72. člen omenjenega zakona posledica 7. člena ustave, ki govori o ločevanju države in cerkve.