Delo komercialista je vzpostavljanje in odpiranje novih trgov, samostojno iskanje kupcev ter vse faze spremljanja kupca do realizacije naročila. Ker je Duol globalno podjetje, komercialisti pogosto potujejo v tujino, govorijo pa najmanj dva tuja jezika. Znanje angleškega jezika je v Duolu samoumevno, govorijo pa tudi rusko, nemško, francosko, italijansko. Veseli bi bili tudi sodelavca z znanjem arabščine. 

Bolj kot formalno osvojena znanja jih zanimajo kandidati s sposobnostjo povezovanja tehničnih, komercialnih in marketinških znanj.

Ker se ukvarjajo z nišnim izdelkom, ki mu dodajajo nove in nove namene uporabe, bodo v plus šteli širino znanja o športni infrastrukturi, industrijskih objektih, gojenju in skladiščenju kmetijskih pridelkov. jpš