Ob pogledu na evrske donosnosti ključnih borznih indeksov lahko sklepamo, da so bili vlagateljem borzni bogovi naklonjeni – MSCI Azija Pacifik (+16,9%), MSCI Evropa (+15,2 %), MSCI Severna Amerika (+10,2 %), MSCI Svet (+12,4 %), MSCI Razvite države (+12,5 %) in MSCI Razvijajoče se države (+11,6 %).

Sodeč po mnenju analitikov prostor za rast v naslednjih 12 mesecih še vedno ostaja – za nekoliko več kot 7 odstotkov lahko zraste indeks MSCI Evropa, za 9 do 11 odstotkov se lahko povečajo vrednosti indeksov MSCI Azija Pacifik, MSCI Severna Amerika, MSCI Svet, MSCI Razvite države, indeks MSCI Razvijajoče se države pa naj bi zabeležil rast v višini več kot 14 odstotkov. 

Na ravni posameznih sektorjev je najvišjo rast v letošnjem letu dosegel sektor zdravstvo, ki je, merjeno v evrih, zrasel za 20,5 odstotka,  na drugem mestu se je z rastjo v višini 17,2 odstotka znašel sektor potrošne dobrine, zadnji v zmagovalni trojici pa je sektor telekomunikacijske storitve, ki se lahko pohvali z rastjo v višini 14,5 odstotka.

Edini sektor z negativno rastjo je sektor oskrba (–0,2 %), najnižjo pozitivno rast pa je dosegel sektor energetika, to je 3,5 odstotka. Preostalih pet sektorjev je zabeležilo rast od 10,5 do 12,3 odstotka. Zanimiv podatek je tudi ta, da so bile korelacije med posameznimi sektorji v prvi polovici letošnjega leta relativno visoke, in sicer v povprečju 0,78, najmanj koreliran z drugimi sektorji pa je bil sektor energetike (v povprečju 0,58).

Kot vidimo, je bilo letošnje dogajanje na delniških trgih vse prej kot dolgočasno. Glede na nejasen vpliv pričakovanega dviga obrestnih mer v ZDA na delniške trge, ki naj bi se zgodil do konca leta, stanje v Evropi, ki poskuša oživiti gospodarstvo, a se hkrati srečuje s številnimi izzivi, izmed katerih je zagotovo reševanje Grčije, ter visoko tveganje poka balona na kitajskem delniškem trgu bodo v naslednjih mesecih vlagatelji zagotovo imeli razloge tako za smeh kot za solze.