Leana Tomič, ki je kot predstavnica trboveljske občine v svetu zavoda nadomestila Žgajnerjevo, je povedala, da si v lokalni skupnosti na položaju direktorja centra za socialno delo želijo strokovnega kandidata, ki prihaja iz Zasavja, med prebiranjem programov, ki so jih predložili štirje ustrezni kandidati, pa je tudi njo najbolj prepričal prav Zupanc. »Imel je konkreten program, zelo dobro je razdelal celotno problematiko ranljivega socialnega okolja, med vsemi kandidati je najbolj izstopal. Poleg tega je že nekaj let zaposlen v trboveljskem centru za socialno delo, zato sem pričakovala, da bo dobil podporo sveta zavoda,« je razočarana Tomičeva, ki jo je najbolj zmotilo, da člani sveta zavoda, ki ga niso podprli, takšne odločitve niso znali utemeljiti. Na drugi strani pa se sprašuje, zakaj isti člani sveta zavoda potem niso podprli niti Žgajnerjeve, ki jih je prepričala na drugem razpisu.

Zaposleni razočarani in naveličani zavlačevanja

Zavrnjeni kandidati imajo možnost, da se na odločitev sveta zavoda pritožijo, zaposlene pa bo do ponovitve razpisa vodil novi vršilec dolžnosti direktorja. Zaposlena, ki je do zdaj opravljala to nalogo, je namreč po naših informacijah zaradi preobremenjenosti od te funkcije odstopila, zavlačevanja pa so siti tudi drugi njeni sodelavci.

»Že leto dni smo brez direktorja in razočarani smo, da je propadel še tretji razpis. Delati brez direktorja, ki bi se ukvarjal le z vodenjem, je težko in ne koristi niti zaposlenim, še manj pa našim uporabnikom, ki zaradi otežene organizacije dela že samo na rešitev vlog čakajo dlje, kot bi sicer,« je povedal eden od zaposlenih, ki se ni želel izpostavljati in njegovo ime zato hranimo v uredništvu. Potrdil je, da si zaposleni na položaju direktorja želijo videti Zupanca, kar je tudi razlog, da se na razpis ni prijavil nihče drug iz kolektiva. Zato so še toliko bolj razočarani, da njihovo mnenje pri predstavnikih ministrstva nič ne šteje. »Ker vse skupaj traja že nerazumno dolgo, ocenjujemo, da je svet zavoda samemu sebi namen. Na ministrstvo smo zato tudi poslali dopis, v katerem predlagamo menjavo njihovih predstavnikov v svetu zavoda, vendar se na naše pobude ne odzivajo,« je še povedal sogovornik.

Vse kaže, da Kopač-Mrakova svojim sodelavcem še vedno zaupa, saj so z ministrstva glede propadlega še tretjega razpisa poslali le skopo sporočilo, da svet zavoda ni izbral nobenega kandidata in se je odločil, da razpis ponovijo. O razlogih, zakaj tokrat niso izbrali nikogar med štirimi ustreznimi kandidati, na ministrstvu molčijo, prav tako jih ni razkrila predsednica sveta zavoda Aleksandra Ocvirk. Povedala je le, da bo četrti razpis za direktorja Centra za socialno delo Trbovlje objavljen v prvi polovici julija.