To je, kot pravijo domači gasilci, že od prvih let delovalo, kakor je pač vedelo in znalo. Ni imelo svojih prostorov, orodišče pa je bilo v stari šoli, kjer so bili še vaška dvorana, kulturno društvo, strojna zadruga in v manjšem prostoru gasilsko društvo. Že od ustanovitve naprej je društvo skrbelo za požarno varnost in pomagalo pri drugih nesrečah. Lahko rečemo, da je imelo gasilsko društvo v Olševku včasih zelo težavno in negotovo pot, vendar je bila želja po ohranitvi in napredku gasilstva vedno močnejša od vseh drugih dejavnikov.

Prisiljeni v iznajdljivost

Društvo je v povojnih letih v stari šoli le počasi napredovalo, saj je bila zaradi pomanjkanja mlajših članov pod vprašanjem celo njegova prihodnost. Kot pripoveduje eden najbolj zaslužnih članov PGD Olševek Andrej Jurančič, je leta 1970 na povabilo upravnega odbora pričel s trdim delom: »Opravil sem podčastniški tečaj, pridobil pionirje in bolj aktiviral operativne člane. Prevzel sem funkcijo tajnika in v nekaj letih smo že lahko zaznali izboljšave in tudi pri ocenjevanju društva smo dobivali boljše ocene.« Društvo je še vedno trpelo hudo prostorsko stisko, saj je bila dvorana v stari šoli zaradi zanemarjenosti objekta že nevarna za uporabo. Gasilci so šli po vasi od hiše do hiše in gostoljubje našli pri 'Štrihovi mami', ki jim je brezplačno odstopila del gospodarskega poslopja v katerem so si uredili začasno orodišče.

Leta 1980 so stopili v akcijo, da bi postali lastniki starega objekta, v katerem so nekoč že imeli svoje prostore. Zavzeto delo, trkanje na mnoga vrata in izkoriščanje mnogih poznanstev so jim omogočili, da so čez dve leti gasilci PGD Olševek postali lastniki 'dvorane', kot so imenovali zanemarjen objekt. Primeren je bil zgolj za rušenje in gasilci, ki so bili v nezavidljivem finančnem položaju, so z lepo besedo rešili še to težavo. S takratnim gozdnim gospodarstvom so se dogovorili za brezplačno uporabo bagra za rušenje, če z materialom utrdijo nekatere gozdne ceste.

Tudi odsluženo vozilo pride prav

Sredi osemdesetih let so tako postali brezdomci, vendar so svojo predanost pokazali z opravljanjem teoretičnih in praktičnih izobraževanj ter vaj, pri čemer so bili zaradi stare motorne brizgalne, še slabše prikolice in preluknjanih cevi mnogokrat tarča posmeha. A na Olševku se znajo pošaliti tudi na svoj račun in leta 1989 so ponosno odprli nov gasilski dom, preselili orodišče in dobili prvo gasilsko vozilo. Odslužen kombi z Jezerskega je bil za njih velika pridobitev, dobili so tudi novo motorno brizgalno, črpalko in novo osebno opremo. PGD Olševek se danes ponaša z dokaj novim vozilom Fiat, novim praporjem ter motorno črpalko Rosenbauer oziroma Rozko, kot črpalko iz leta 1972 imenujejo člani.

Zadovoljni z mladimi člani

Danes deluje društvo kot eno izmed desetih gasilskih društev v občini Šenčur in je vključeno v Gasilsko zvezo Kokra. Deluje kot društvo I. kategorije, ki pokriva območje s tristo prebivalci. Tako kot večino prostovoljnih društev tudi PGD Olševek vodi upravni odbor na čelu s predsednikom Matejem Ostermanom, za zakonitost delovanja pa skrbi nadzorni odbor. Operativno delo vodi poveljnik Rok Perčič, ki skrbi da so njegovi operativci vedno pripravljeni in usposobljeni za delo pri raznih nesrečah. V PGD Olševek se zelo posvečajo tudi promociji gasilstva. Zavedajo se, da je prav mreža prostovoljnih gasilskih društev največja organizacija prostovoljcev v državi, ki je edina sposobna posredovati tudi ob velikih naravnih in drugih nesrečah. Želja po spoznavanju novega, tekmovalnost in druženje z vrstniki so dobra osnova za vstop v društvo, ki se lahko v zadnjih dveh letih pohvali s kar šestnajstimi novimi članicami.

Dvodnevno praznovanje

Gasilci PGD Olševek skromno povedo, da nikoli niso bili ne veliko, ne vrhunsko usposobljeno društvo. Društvo trenutno šteje 85 članov in članic, nima vrhunske opreme in velikih finančnih prilivov, a na Olševku očitno obstaja še kako močna želja po pomoči, ko je ta potrebna. Njihovo srčnost lahko spoznate ta vikend, ko se bo odvijala dvodnevna svečanost ob sedemdesetletnici delovanja. V soboto, 27. junija bo na veselici za dobro vzdušje skrbela skupina Mambo Kings, v nedeljo, 28. junija pa bo po gasilski povorki skozi vas na vrsti še zabava s skupino Calypso. (jb)