Razlogi proti

Razlogov proti takšni namestitvi rekuperatorja ni malo. Prvi je povezan s temperaturo prostora, ki mora dosegati vsaj 10 stopinj Celzija, še bolje, da več. Ne gre samo za napravo, ki je tako in tako dobro toplotno izolirana, bolj pomembne so številne cevi in povezave ter razdelilniki ob njej. Ker s tem sistemom varčujemo z energijo, bi bilo namreč hlajenje zraka preko toplotno neizolirane napeljave povsem neprimerno, zato je kurilnica načeloma najboljša lokacija tudi za rekuperator. Drugi razlog proti takšni namestitvi so kratke razdalje med aparatom in spalnimi prostori v povezavi s hrupom, ki se prenaša po cevi. V takšnih primerih je treba umetno podaljšati dolžino cevi na vsaj osem metrov, pa tudi dodaten cevni dušilec hrupa ni odveč.

Hrup naprave

Naslednja možna težava je hrup naprave, ki se prenaša po zraku. Čeprav najboljše naprave ustvarjajo zelo majhen hrup (denimo novus 300 le 17 dB pri 150 m3/h), je ponoči vsak hrup lahko problem, še posebno če prihaja iz prostora tik nad spalnico. Problem najbolj praktične narave pa je menjava filtrov in servisiranje naprave. Če je ta težko dosegljiva, bo normalno vzdrževanje in servisiranje povezano z neudobnimi pohodi na podstrešje do naprave. Prednost lokacije prezračevalne naprave z razdelilci na podstrehi je lahko v razvodu cevi, ki je v nekaterih primerih veliko bolj enostaven in cenejši kot vlečenje cevi iz kurilnice ali kleti.

Brez dodatnih stroškov

So pa »podstrehe« zelo različne in jih ne moremo enoznačno opisati. Nekatere so nizke, mrzle, težko dosegljive, druge velike, z delno toplotno izoliranim delom, nekatere pa so narejene kot bivalni prostor, toplotno izolirane in velike ter s komfortnim dostopom, nekako hišno skladišče ali prostor za hobi. Torej je odločitev odvisna tudi od tega, kakšna je podstreha. V vsakem primeru pa namestitev rekuperatorja na podstreho uporabnikom ne sme povzročati dodatnih stroškov ali neprijetnosti.