Zdaj pa se lahko zgodi, da bodo omenjeno lokacijo iz stavbnega zopet spremenili v kmetijsko zemljišče. Nov prostorski načrt pa bi lahko spremenil tudi razvoj kampa Zlatorog v Ukancu. Vse to so ukrepi, ki jih bohinjska občinska oblast uperja zoper Zmaga Pačnika, lastnika kampa in hotelov ob jezeru (Zlatorog, Bohinj, Ski). Z njim so se soočili na seji sveta, na kateri so bili sprejeti sklepi, ki Pačniku sporočajo svojevrsten ultimat: ali bo vložil denar v propadajoče hotele ali pa ga bo občinska oblast omejila s sprejemom ustreznih prostorskih aktov.

Zmago Pačnik je takšno ravnanje občine ocenil za slabo, nasploh pa je svoj nakup hotelov v Bohinju razglasil za življenjsko napako. Obenem je namignil, da se z nemškim skladom pogovarja o naložbah v bohinjski turizem, a mu bodo svetniki to verjeli le, če bo do oktobra prišel pred njih z ustreznim dokazilom, da (kateri koli) vlagatelj misli resno. Poleg že omenjenih hotelov v Bohinju propada tudi hotel Bellevue na Ribčevem Lazu, ki ga je odkupil prav tako s težavami obremenjeni podjetnik Japec Jakopin. Tudi njegove obljube o razvoju in vlaganjih so ostale neizpolnjene. Od leta 2003, ko je Pačnik postal lastnik večine hotelov ob jezeru, razen prenove hotela Bohinj, v objekte tako rekoč ni vložil nobenega denarja.

Vendar tudi v hotelu Bohinj, ki je odprt in ima najemnika, stoji pa v samem srcu kraja in na najlepši lokaciji, ne teče vse, kot bi moralo. Ko smo včeraj hoteli preveriti razpoložljivost hotela čez nekaj dni, nas je prijazen ženski glas napotil na direktorja, ki pa ga »danes ni in bo jutri verjetno v hotelu in samo on ve, kako je z rezervacijami«. Najemnik hotela je Mladen Mohorovič. Zagate z najemniki hotelov v lasti Zmaga Pačnika so v zadnjih letih dodatno razkurile Bohinjce, saj so se nakopičili njihovi dolgovi pri komunali, turistični taksi in še čem.

Občina je zdaj očitno pripravljena odločneje ukrepati. Potem ko je z odlokom posegla v urejanje prometa z ladjico po jezeru, zdaj občinska oblast začenja uporabljati svojo moč tudi pri nevzdržnem stanju propadajočih hotelov.