Pred turistično sezono Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zavarovanim osebam svetuje, da za čas začasnega bivanja v tujini pravočasno uredijo svoje zdravstveno zavarovanje – pridobijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali konvencijsko potrdilo za Bosno in Hercegovino. S tem se lahko izognejo neposrednemu plačilu praviloma visokih stroškov za opravljene nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v tujini.

Listini sta brezplačni in ju je mogoče enostavno naročiti na spletni strani ZZZS, z mobilnim telefonom (pošljete SMS-sporočilo na telefonsko številko 031 771 009) ali osebno v času uradnih ur na izpostavah in območnih enotah ZZZS. ZZZS priporoča elektronsko naročilo na spletu ali s SMS-sporočilom, saj je tak način enostaven in dostopen. Upoštevati je treba tudi čas od naročila do prejema listine, ki znaša najmanj štiri delovne dni. Zavarovane osebe, ki listino že imajo, naj preverijo rok njene veljavnosti.

Za večino zavarovanih oseb je evropska kartica veljavna eno leto. Za upokojence in po njih zavarovane družinske člane ter za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, če niso sami zavarovanci, pa je veljavna pet let oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti.

Težave na Hrvaškem

Tudi lani so nekatere zavarovane osebe opozarjale na težave pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem. Da bi bilo tovrstnih težav čim manj, je hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje zagotovil, da je v vseh ordinacijah, ki so dolžne ponujati nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve na podlagi evropske kartice, na vidnem mestu nameščena oznaka – uradna nalepka, da sprejemajo evropsko kartico. Slednje pa ne sprejemajo tako imenovane turistične ambulante, kjer bodo zavarovane osebe samoplačniki. Dodatne informacije v zvezi s tem so na voljo na telefonu hrvaškega zavoda na številki 0800 7999.

Zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v drugih državah pravico do nujnega oziroma potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravice do zdravstvenih storitev pa je odvisen od tega, kje uveljavljajo zdravstvene storitve:

v državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter v Švici, za katere velja evropski pravni red (velja evropska kartica zdravstvenega zavarovanja),

v državah, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju: v Avstraliji (velja evropska kartica in potni list), Bosni in Hercegovini (velja konvencijsko potrdilo), Črni gori (velja evropska kartica), v Makedoniji (velja evropska kartica) ali Srbiji (velja evropska kartica),

v preostalih državah (Egipt, Tunizija, Turčija, ZDA…) evropska kartica ne velja, zato svetujejo, da si ljudje uredijo komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

Povrnili bodo stroške

Če bi morale zavarovane osebe v državah članicah EU in EGP ter v Švici, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Srbiji ali Črni gori stroške nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev plačati same (na primer, ker jih uveljavljajo zunaj mreže javne zdravstvene službe), jim bo ZZZS ob vrnitvi domov na osnovi predložene medicinske dokumentacije in originalnih računov povrnil stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zdravstvena zavarovalnica. Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki jih bodo plačale zavarovane osebe v državah, s katerimi Slovenija nima sklenjenih meddržavnih sporazumov, pa jim bo ZZZS v upravičenih primerih povrnil v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji, so sporočili iz ZZZS. lo