Današnja renesančna podoba dvorca Krumperk, enega od treh še ohranjenih dvorcev v občini Domžale, skriva v sebi še starejše, poznosrednjeveške začetke. V preteklosti so se na dvorcu zvrstile številne rodbine, med katerimi je bila gotovo najznamenitejša družina Ravbar. Na grajski stavbi sta pozneje pečat pustili tudi rodbini Rasp in Thurn-Valsassina, o čemer še vedno pričata njuna grba na grajski fasadi. Danes Krumperk povezujemo predvsem z bližnjim centrom za konjerejo, medtem ko je grajska stavba nekoliko v ozadju. Z denacionalizacijo je dvorec Krumperk znova prešel v roke družine Pogačnik oziroma potomcev predvojnih lastnikov, ki nameravajo grajsko stavbo v prihodnosti obnoviti in ponovno oživiti.

Doc. dr. Igor Sapač je univerzitetni diplomirani inženir arhitekture in univerzitetni diplomirani umetnostni zgodovinar. V letih od 2005 do 2014 je bil zaposlen kot kustos za arhitekturo in muzejski svetovalec v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani, zdaj pa predava na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Napisal je enajst samostojnih znanstvenih monografij in številne znanstvene in strokovne členke, pripravil več obsežnih razstav z arhitekturnozgodovinsko tematiko, s strokovnimi prispevki nastopal v več televizijskih in radijskih oddajah ter sodeloval pri mnogih prenovah starejših arhitekturnih spomenikov na Slovenskem.

Ogled bo omogočila družina Pogačnik. Strokovno vodstvo je nadaljevanje sodelovanja med Muzejskim društvom Domžale, lastniki dvorca, ZRC SAZU - Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ter okrogle mize "Gradovi na razpotju".