Na današnji javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki bo ob 17. uri v mirnskem Domu Partizan, bo zato najbrž precej vroče. Dejstvo pa je, da bi Mirnčani cesto lahko že imeli, če bi nekdanja skupna občina Trebnje pred leti, ko je država še imela denar za prometno infrastrukturo, pravočasno pripravila OPPN, pravi mirnski župan Dušan Skerbiš. Da bi zadevo pospešila, je zdaj samostojna občina Mirna kar sama pristopila k pripravi dokumentacije za slaba dva kilometra dolg odsek, čeprav bi za to morala poskrbeti država, ki pa je zaradi pomanjkanja denarja zadevo zamaknila. Po izgradnji nove regionalne ceste bo obstoječa skozi središče Mirne prekategorizirana v lokalno.

Tovornjaki se na mostu zataknejo

»Uradno ne gre več za obvoznico, ampak so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo zaradi številnih priključnih cest projekt preimenovali v prestavitev regionalne ceste. Projekt je ocenjen na tri milijone evrov, kar pa ni tako velika naložba, da je država ne bi zmogla,« je prepričan Skerbiš. »S tem bi zagotovili predvsem hitrejši pretok prometa za vso Mirnsko dolino. Tu je veliko industrije. Ker pa je most preozek, da bi se dve tovorni vozili srečali, se tovornjaki pogosto zataknejo in nastajajo tudi več sto metrov dolge kolone. Predvsem za mirnsko gospodarstvo – imamo Kolinsko, Tomplast, Presad in mnoga druga uspešna podjetja – bo torej nova cesta izjemnega pomena.« Tudi zemljišča v poslovno-industrijski coni bi ob primernem cestnem dostopu mnogo lažje prodali, pravi Skerbiš. »Če ni primernega dostopa, tudi gospodarstvo nima možnosti razvoja. Dokler ne bo nove ceste, pa je nujna vsaj adaptacija 300 metrov dolgega odseka ceste pod Rojami.«

Naselje Roje leži na koncu Mirne, tik ob regionalni cesti proti Mokronogu. Da je cesta zaradi dotrajanosti zelo nevarna že za voznike, kaj šele za pešce in kolesarje, že več let državo opozarjajo tako vodstvo občine kot sami občani. Uporabljajo jo tudi mnogi tovornjaki, ki peljejo iz smeri Celja in Zidanega Mosta proti Kočevju ali Novemu mestu, da se izognejo cestnini.

Po bližnjici mimo spalnega naselja

»Tu je spalno naselje z okoli 60 hišami. Ne morete si predstavljati, kako hrumi, ko tovorna vozila s priklopniki polno naložena peljejo po tej luknjasti cesti. Res postaja nevzdržno,« pravi tamkajšnji stanovalec Janez Bračko. Na odgovore, kdaj bo država pristopila k sanaciji ceste, z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo še čakamo. Glede na zadnji odgovor, ki so ga dobili na občini, naj bi se to zgodilo v drugi polovici prihodnjega leta. »Če bomo do takrat sploh zdržali. Res ne razumem, da v državnem proračunu ni 200.000 evrov za sanacijo tega odseka, za katerega je tudi pristojni inšpektor dejal, da je sanacija nujna zaradi zagotavljanja varnosti,« je kritičen Skerbiš.

Cesto so najbolj zdelali tovornjaki v času gradnje avtoceste mimo Trebnjega, ko so iz bližnjega peskokopa polno naloženi vozili pesek. Dnevno so jih našteli tudi po 115. »Občina Trebnje se je takrat izpogajala za sanacijo cest, vendar le v Trebnjem, Mirno pa so spet pustili kot nebodigatreba,« dodaja Skerbiš.