Robert Hostnik iz Zavoda za gozdove Celje je povedal, da so projekt pripravljali od leta 2012. Zasnovan je bil kot poskus umeščanja in urejanja gorskokolesarskih poti v naravno okolje na osnovi zakonodaje in usklajevanja interesov med lastniki in uporabniki gozdov. Širši javnosti so želeli dokazati, da kjer je volja, je tudi pot in da se da z medsebojnim sodelovanjem rešiti vsako težavo.

Obe novi gorskokolesarski poti so uredili tam, kjer so že bile neizkoriščene gozdne ceste ali vleke. Pot Stari plac je dolga 1,7, pot Na Vrheh pa 3,4 kilometra. Hostnik je prepričan, da je to šele začetek in da si lahko gorski kolesarji v prihodnosti obetajo kolesarsko mrežo na širšem območju.

Ker pa je večina gozdov v zasebni lasti, takšni projekti še zdaleč niso enostavni. »Kar 80 odstotkov gozdnih zemljišč v Sloveniji je v lasti zasebnikov. V našem primeru smo imeli srečo, da je bilo zemljišče, na katerem smo uredili gorski kolesarski poti, v glavnem v občinski lasti. Le na manjšem delu ene od poti je bilo zemljišče zasebno, vendar smo se z lastnikom dogovorili,« pravi Hostnik in še dodaja, da sta kolesarski poti primerni za povprečno izkušene kolesarje in družine ter da se lahko v gorskem kolesarstvu preizkusijo tudi tisti, ki nimajo svojih koles. Izposodijo si jih lahko v hotelu na Celjski koči.gm