Vlada je na zadnji seji prižgala zelo luč za spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta je tako že v državnemu zboru in čaka na sprejem, predvideva pa zvišanje cenzusa za brezplačno šolsko kosilo z 18 na 36 odstotkov neto povprečne slovenske plače na družinskega člana. Ministri so tako podprli prizadevanja, da se število upravičencev med osnovnošolci poveča, vendar so hkrati opozorili, da je treba »predlagani model dopolniti z vidika implementacije, socialne upravičenosti in finančne vzdržnosti«. Člani dobrodelnega društva Petka za nasmeh so kljub temu zadovoljni, saj so odgovorni prisluhnili njihovim opozorilom, da številni otroci iz socialno ogroženih družin v šoli nimajo na voljo brezplačnega kosila, ker je sedanji cenzus absolutno prenizek in ga zato tudi revni presegajo.

Ne strošek, naložba v prihodnost

Društvo so somišljeniki iz vse Slovenije ustanovili pred dvema letoma in šteje že več kot 500 članov. Vsak mesec namenjajo po pet evrov za plačilo šolske prehrane, taborov, šole v naravi in drugih dejavnosti, ki jih starši svojim otrokom ne morejo omogočiti. Na tak način pomagajo več kot 80 šolarjem iz različnih osnovnih šol. Z idejo so navdušili tudi nekatere učiteljice, učitelje in starše, ki so dovolj dobro situirani, da lahko pomagajo. Čeprav število članov raste, je vsem jasno, da lahko sami poskrbijo le za peščico lačnih otrok in da bo morala problem rešiti država s spremembo zakona. Že spomladi so tako objavili peticijo za zvišanje cenzusa pri subvencioniranju osnovnošolskega kosila, ki jo je podpisalo več kot 14.000 ljudi. Javno jo je podprla tudi Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, ki je v preteklosti že večkrat opozorila, da bi morali imeti vsi otroci v osnovnih šolah na voljo topel obrok in da to za državo ne bi smel biti strošek, ampak naložba, ki se bi se vsem bogato obrestovala.

Subvencija do kosila po trenutno (še) veljavnem zakonu pripada samo učencem iz družin, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 179,46 evra. V enostarševski družini z enim otrokom cenzus za subvencijo kosila znaša 358,92 evra. Po podatkih društva Petka za nasmeh v družinah s tako zelo nizkimi prihodki živi kar desetina slovenskih osnovnošolcev.