»Program šolanja smo zavodu za zaposlovanje predlagali, ker na trgu primanjkuje programerjev in sistemskih analitikov. Kandidati so zelo različni. Eden ima za seboj celo dve diplomi, a ker dela ne dobi, se je odločil za prekvalifikacijo. Usposabljanje so končale štiri skupine. Naša nadaljnja naloga bo, da jih bomo priporočili strankam, da jih bodisi zaposlijo bodisi jim ponudijo prakso. Tudi mi bomo verjetno katerega zaposlili. Vsaj za določen čas, da dobijo prakso in imajo boljše izhodišče za zaposlitev,« je pojasnila Branka Slinkar, direktorica.

Marca že zaposleni

»V ljudi je treba nenehno vlagati. Samo znanje je tisto, ki bo omogočalo nadaljnji razvoj Slovenije. Nimamo diamantnih rudnikov ali nafte, ki bi nam pomagala do prepoznavnosti in blaginje. Smo pa sposobni vrhunskih dosežkov na praktično vseh področjih, kar so številni posamezniki in podjetja že dokazali. Le verjeti moramo vase in si upati, vendar s polno mero odgovornosti.«

Usposabljanje je potekalo v štirih skupinah v trajanju od treh mesecev do pol leta in sicer od avgusta do decembra 2014, od septembra 2014 do februarja 2015, od novembra 2014 do aprila 2015 in od marca do junija 2015. Po podatkih zavoda se jih je od 29 brezposelnih, ki so bili vključeni v usposabljanje za programerja spletnih aplikacij v letu 2014, do konca marca zaposlilo osem, od 23 vključenih v usposabljanje za sistemskega administratorja pa so do konca marca zaposlili četverico.

V oba programa, ki temeljita na Microsoftovih programih, za praktično delo pa so v sklopu 210-urnega programa namenili 155 ur, je bilo vključenih 72 brezposelnih, vsi pa so po uspešno zaključenem usposabljanju prejeli certifikat.

Zavod za zaposlovanje izvaja programe usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev znanj, veščin in kompetenc, ki jih na trgu dela potrebujejo, že od leta 1991. Z uveljavitvijo zakona o urejanju trga dela, ki je leta 2011 namesto javnega naročanja uvedel register zunanjih izvajalcev, pa je omogočena bistveno večja prilagodljivost pri oblikovanju novih programov. Tako že od sredine leta 2011 objavljajo pozive za vpis v register predvsem za programe usposabljanja in izpopolnjevanja, za katere se uskladijo z delodajalskimi združenji.

Potrebe kemijske in mesnopredelovalne industrije

Od leta 2014 so oblikovali več novih programov: usposabljanje na področju strojništva in metalurgije, voznik GTK (gozdarsko-transportne kompozicije), ročno obločni varilec s certificiranjem usposobljenosti za varilca, angleščina, italijanščina in ruščina za storitvene poklice, osnove tehniškega risanja z materiali CNC.

Letos novi programi pa so na primer izolater cevi, usposabljanje za operativnega tehnologa v kemijski industriji (POT-ke), usposabljanja za področje mesnopredelovalne industrije.

Podatke o pomanjkanju znanj, veščin in spretnosti zavod pridobi po navadi v neposrednem sodelovanju z delodajalci, na primer med rednimi obiski pri delodajalcih, ko spoznajo proizvodnjo in lahko natančneje skupaj opredelijo, kaj delodajalec potrebuje in kaj pričakuje. Če jim program ponudi izvajalec, ga na zavodu preučijo glede na potrebe na trgu dela in mnenje poiščejo tudi pri združenjih delodajalcev. Tako so programe že oblikovali na predlog podjetij Akrapovič, Lek, Mercator oziroma skupin več manjših delodajalcev iz posameznih dejavnosti.

Obiskali bodo 600 podjetij

Ena od priložnosti, da spoznajo konkretne potrebe delodajalcev, bo tudi v četrtek, 18. junija, ko bodo skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije organizirali dan pri malih in mikropodjetjih. Njegov glavni namen je okrepiti sodelovanje s tem pomembnim delom slovenskega gospodarstva ter z njihovimi stanovskimi združenji, zato so ga poimenovali Skupaj iščemo priložnosti.

Da bi to dosegli, predvidevajo obisk približno 600 delodajalcev malega gospodarstva po vsej Sloveniji. Gre za individualne obiske, na katerih bodo sodelavci zavoda obiskali vsakega delodajalca posebej, kot tudi za udeležbo na poslovnih zajtrkih, kjer je zbranih več delodajalcev skupaj, organizira pa jih OZS na svojih združenjih.