Njeno imenovanje je namreč med občinske svetnike vneslo precej dvomov ne zaradi strokovnosti oziroma kakršne koli druge pomanjkljivosti izbrane kandidatke, pač pa zaradi načina samega izbora. Na javni razpis se je prijavilo 15 kandidatov, izbor pa je opravila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je sicer res sestavljena iz 11 članov iz vseh strank in list, zastopanih v občinskem svetu, a so na koncu vsi svetniki odločali zgolj na podlagi predloga komisije, brez predstavitve kandidatke in brez vpogleda v njen program. Ob tem je treba dodati še, da svet javnega zavoda Loški muzej Nabergojevi ni dal soglasja k imenovanju, saj so zanjo glasovali le trije člani sveta, trije so bili proti, trije pa so se vzdržali. To in mnenje, da nova direktorica prihaja s področja vizualne umetnosti in ne muzealstva, so bili za nekatere občinske svetnike bolj slaba popotnica za novo direktorico muzeja, ki ga obišče okoli 50.000 ljudi na leto.

Hudi spori zaposlenih z nekdanjo direktorico

»Postopek ni bil transparenten, o kandidatki ne vemo ničesar,« je povzel svetnik NSi Blaž Karlin. Na komisiji je šlo glasovanje med dvema »finalistkama« po besedah enega od svetnikov bolj na tesno, glasovanje v občinskem svetu pa je bilo kar prepričljivo, in sicer 14 proti 6 glasov v prid nove direktorice Loškega muzeja Saše Nabergoj. Župan Miha Ješe ji jezaželel predvsem dobro sodelovanje z zaposlenimi. To gre seveda razumeti v kontekstu dogajanj tega tedna, ko je prišlo do hudih sporov med zdaj že nekdanjo direktorico Mlakarjevo in kustosi muzeja, ki pa so se menda dogajali že dalj časa.

»V javnosti je res bolj znano moje delo s področja sodobne umetnosti, a sem strokovno bolj povezana z muzealstvom, saj vodim šolo za kritike in kustose, delujem interdisciplinarno ter na področju smernic razvoja muzejev. Prav to znanje želim prinesti v Loški muzej, ga posodobiti in povezati s siceršnjo loško sceno. Postaviti ga želim v središče Gorenjske in ga umestiti tudi v mednarodno okolje,« je še povedala Saša Nabergoj.