Po oceni Bank of America evropsko gospodarstvo po zaslugi ekspanzivne denarne politike Evropske centralne banke ponovno nadaljuje pot okrevanja, o čemer pričajo tudi osveženi statistični podatki. Evropski statistični urad Eurostat je potrdil prvo oceno gospodarske rasti v območju evra in EU v prvem četrtletju, ki je bila na četrtletni ravni v obeh območjih 0,4-odstotna. Območje evra je na letni ravni beležilo enoodstotno rast, medtem ko je bila rast v EU 1,5-odstotna. K rasti so največ prispevale okrepljena potrošnja gospodinjstev, ki se je na četrtletni ravni povečala za 0,5 odstotka, in 0,8-odstotno povečane investicije.

Glede na ocene Bank of America se dobički evropskih korporacij povečujejo, delež dobička, ki ga družbe namenjajo svojim lastnikom, pa naj bi bil najnižji v zadnjih petih letih. Evropska podjetja naj bi v letu 2015 namenila približno 30 odstotkov prostega denarnega toka za izplačila dividend in odkupov lastnih delnic. Onkraj luže namreč ameriška podjetja svojim delničarjem namenjajo skoraj dvakrat večji kos pogače.

Glede na to, da se počasi približujemo prvi polovici letošnjega leta, lahko z vidika kapitalskih naložb kljub zadnjim popravkom še vedno damo oceno uspešno. Mednarodni trgi kapitala so ponudili obilico priložnosti, saj so se glavni svetovni delniški indeksi, merjeni v evrih, povzpeli za okoli 10 odstotkov, nekateri malenkostno manj, drugi občutno več.