Da bi prilagoditve na spremenjene trže razmere čim učinkoviteje obvladovali, so se organi obeh družb opredelili za poslovno sodelovanje in kapitalsko povezavo, ki je v prvem koraku pomenila vstop družbe Marles v lastniško strukturo Gozdnega gospodarstva Maribor, v nadaljevanju pa tudi možnost vstopa Gozdnega gospodarstva Maribor v lastniško strukturo Marlesovih lesnopredelovalnih družb.

V nadaljnjih korakih bosta družbi oblikovali skupno vizijo vzpostavitve Štajersko-pomurskega lesnega centra, ki bo optimalno izkoriščal zmogljivosti obeh družb (proizvodno-skladiščne lokacije blizu razpoložljivih naravnih virov, tehnično-tehnološka sredstva, akumulirano znanje in strokovne kadre, pa tudi potrebni kapital), vse z namenom učinkovitejšega poslovanja in doseganja boljših tržnih rezultatov.

V navedeni projekt bodo povabljeni tudi drugi lesnopredelovalni obrati na območju severovzhodne Slovenije, od Slovenske Bistrice do hrvaške, madžarske in avstrijske meje, pri čemer bodo preverjene različne možne organizacijske oblike, vse od gozdarsko-lesnopredelovalne zadruge, gospodarskega interesnega združenja do pogodbenega konzorcija. V nadaljevanju ni izključeno niti preoblikovanje v evropsko zadrugo (Societas Cooperativa Europaea, SCE), seveda v navezi s potencialnimi avstrijskimi in hrvaškimi poslovnimi partnerji. Po drugi strani bo takšen lesni center primerno izhodišče za prilagoditev na končni scenarij zakonodajalca glede bodoče organiziranosti v tem sektorju po izvedenih spremembah v letu 2016. (sč)