Aprila so iz vlade Mira Cerarja optimistično sporočili, da je pristojno ministrstvo za okolje in prostor pripravilo program sanacije omenjenega nelegalnega odlagališča odpadnih avtomobilskih gum ter da bo zagotovilo potrebni denar. Podrobnosti o tem, kakšen je ta program in koliko denarja bo ministrstvo zagotovilo, vlada tedaj ni razkrila. Včeraj pa so z ministrstva za okolje in prostor poslali sporočilo, iz katerega je mogoče razbrati, da denarja za sanacijo nimajo. Predvideni program sanacije pa tudi ne prinaša nobenih novosti.

Inšpektorat za okolje in prostor namerava tudi v bodoče financirati sanacijska dela izključno z denarjem, ki ga bo izterjal od družbe Albin Promotion. Podjetje iz Majšperka je leta 2006 dobilo posel sanacije jame, nato mu je inšpektorat za okolje in prostor leta 2012 dokončno prepovedal skladiščiti gume v njej in zahteval njihovo odstranitev. Direktor in lastnik Albin Brencl se je na vse inšpekcijske odločbe neuspešno pritožil, odgovornost za sanacijo pa vztrajno zavrača.

Sanacijo financirajo z izterjavami

Inšpekciji je leta 2013 uspelo z lokacije odstraniti 1235 ton izrabljenih gum, lani pa samo še 855 dodatnih ton. Odstraniti bi morala še približno 38.000 ton izrabljenih gum, kar bi stalo približno 4,5 milijona evrov. Stroške izvršbe za leto 2013 je Albin Promotion plačal v celoti, za leto 2014 pa le delno, zato je pristojni inšpektorat predlagal finančni upravi izterjavo denarja. »Po pridobitvi sredstev se bo izvršba nadaljevala tudi letos,« so včeraj sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Če se bo sanacija nadaljevala s sedanjo hitrostjo, bo trajala več kot 36 let. S takšnim odnosom Slovenija tvega, da ji bo sodišče Evropske unije, pred katerim od aprila teče sodni postopek zaradi kršitev okoljskih direktiv, prisodilo visoko kazen. Najnižja pavšalna kazen znaša 502.000 evrov, sodišče pa se lahko odloči tudi za izrek dnevne denarne kazni, ki znaša od 600 do 36.000 evrov. Če torej država ne bo pohitela, ji v primeru obsodbe grozi več milijonov evrov kazni.

Evropska komisija namreč že od leta 2012 opominja Slovenijo, da se je preveč ležerno lotila odvažanja ogromne količine gum iz gramoznice na Dravskem polju. Ultimata, da mora biti sanacija končana najkasneje do 21. maja 2013, Slovenija ni spoštovala. Evropska komisija je zato ocenila, da je čakala dovolj dolgo, in je marca letos vložila tožbo na evropsko sodišče, ker gume ogrožajo zdravje in varnost ljudi ter okolja, s čimer se krši evropska zakonodaja o odpadkih. Odlagališče je med drugim sporno tudi zato, ker je v neposredni bližini visokonapetostne električne napeljave in enega izmed največjih sladkovodnih virov v državi.