Na vrsto akutnih lokalnih problemov in ovir za hitrejšo rast gospodarstva je Ljubo Nadoh, direktor podjetja, ki je specializirano za PET – ekološko razgradljivo embalažo za živilsko, kozmetično in farmacevtsko industrijo, med nedavnim obiskom opozoril tudi predsednika vlade Mira Cerarja in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. »Nimamo hitre ceste ali avtoceste, ki bi nas povezala v smeri Postojne ali Divače, saj potrebujemo dobre povezave z Evropo, ki je naš ključni trg. Tako predsednik vlade kot gospodarski minister sicer znata prisluhniti težavam, v kakšni meri jih bodo uspeli reševati glede na trenutne razmere, pa je že druga zgodba,« je po obisku vladne delegacije razmišljal Nadoh.

Podjetje, ki kljub vsemu zelo dinamično in trajnostno raste, leta 2013 pa je bilo nominirano za gazelo primorsko-notranjske regije, je lani ustvarilo za 3,8 milijona evrov prodaje, kar je pomenilo 11-odstotno rast, letos pa naj bi bila ta rast kar od 15- do 20-odstotna, napoveduje vodstvo podjetja, ki trenutno zaposluje 22 ljudi, ustvarja pa med gazelami tudi nadpovprečno dodano vrednost na zaposlenega, saj znaša 60.530 evrov.

K temu so v veliki meri prispevali vlaganja v posodobitev proizvodnje, v kar vložijo v povprečju milijon evrov na leto, in večanje proizvodnih prostorov, kamor se je podjetje preselilo leta 2007. Trenutno imajo 2500 kvadratnih metrov pokritih proizvodnih površin, a že načrtujejo njihovo povečanje. Doslej s povečevanjem proizvodnih prostorov niso imeli večjih težav, saj so na upravni enoti potrebna soglasja vedno dobili v razmeroma kratkem času.

Njihovi ključni trgi še naprej ostajajo Nemčija, Španija, Nizozemska, Francija, Švica, Italija, Finska, kamor izvozijo dobrih 90 odstotkov proizvodnje, z vstopom v Evropsko unijo pa so vse bolj prepoznavni tudi na Hrvaškem. Dobavitelji granulata in drugih surovin, ki jih potrebujejo za svoje izdelke – z njihovih proizvodnih linij odide v prodajo več tisoč kosov najrazličnejše embalaže na dan – so iz Italije, Španije, Brazilije, Nizozemske in ZDA.

Ker so lahko konkurenčni samo z novimi in cenovno zanimivimi programi, potrebujejo tudi odlične strokovnjake. Vendar pa jih zaradi specifičnosti dejavnosti težko najdejo, zato so kot večina podjetij primorani v njihovo izobraževanje in usposabljanje. Potrebujejo predvsem tehnični kader, želijo pa si tudi več mladih sodelavcev.

»Da bi podjetja uspešneje poslovala, bi morala vlada doseči razbremenitev stroškov dela in nižje obremenitve gospodarstva. Ključnega pomena  so reforme, predvsem reforma dela. Istočasno mora vlada ponuditi spodbudnejšo davčno in poslovno okolje. Stroški dela v Sloveniji so enostavno previsoki. Če bi bili nižji, bi tudi delodajalci lažje zaposlovali in ustvarjali nova delovna mesta, kajti zavedati se moramo, da brez obrtnikov in podjetnikov, skratka delodajalcev, tudi novih delovnih mest ne bo. Zelo pomembno je tudi spodbuditi in omogočiti mladim čim hitrejši vstop na trg dela,« poudarja Nadoh, ki je med drugim v letu 2013 prejel naziv podjetnika leta v primorsko-notranjski regiji in plaketo Občine Ilirska Bistrica za gospodarske dosežke na področju podjetništva.

Nadoh velikokrat poudari, da se uspeh ne meri z veličino dosežka, ampak s količino poguma, ki ga premoremo za premagovanje ovir na poti do cilja. »Da pa bi lahko dosegali zastavljene cilje, je potrebno imeti dobro ekipo, ki mora biti za usklajeno delovanje trdna kot veriga in delovati kot švicarska ura.«