Za ambiciozne in ciljno usmerjene študente je tudi poletje čas za učenje, nabiranje novih izkušenj in kompetenc, pa tudi novih poznanstev in za zabavo. Sredi julija sta v Ljubljani vsaj dve taki priložnosti, saj na poletno šolo oziroma delavnice vabita Comtrade in Halcom. Comtrade ima s pripravo mednarodne poletne šole EdIT že 19-letne izkušnje, Halcom pa se je za pripravo mednarodne študentske delavnice Bytes of Banking odločil drugič.

EdIT, na katerega se je mogoče prijaviti še do 17. junija, je v teh letih že prerasel okvire poletne šole, ki so mu dodali nove dimenzije in s tem postal več kot zgolj »učni projekt« za študente. Poletna šola EdIT, ki bo potekala med 13. in 24. julijem v Ljubljani in Mariboru, je namreč simulacija realnega projekta, za vse sodelujoče pa enkratna izkušnja dela pri velikem projektu, pri čemer je rezultat odvisen od vseh članov tima. Ti so namreč postavljeni pred konkretno nalogo, v okviru katere se učijo dela in reševanja izzivov v skupini, projekt pa morajo izpeljati v omejenem času ter na koncu svojo rešitev predstaviti širšemu krogu poslušalcev in odgovarjati na njihova vprašanja.

Mobilnost in roboti

Ekipa v Ljubljani bo dva tedna delala na projekt Mobilnost kot storitev, v Mariboru pa razvijala večnivojske rešitve z roboti Lego. Letos bodo svoje rešitve na temo Mobilnost v Ljubljani iskali tudi mladi analitiki in sicer med 13. in 20. julijem. »Projekt izvedejo študentje s pomočjo mentorjev od idejne zasnove do končne predstavitve. Samostojno delo študentov obogatimo s kratkimi predavanji. Vsebina predavanj, ki jih izvajajo zaposleni podjetja Comtrade, se navezuje na razvoj programskih rešitev ter na specifična znanja, ki jih zahteva zastavljeni projekt. Študentje so izzvani, da prispevajo lastne ideje, mentorji pa jih usmerjajo na kritičnih razpotjih,« pojasnjuje Živa Gorup Reichmann, vodja razvoja kompetenc v podjetju Comtrade.

Izkušena skupina, ki vodi projekt EdIT, omogoča študentom, da svoje teoretično znanje pretočijo v prakso. Hkrati pa EdIT mladim sodelavcem Comtrada daje priložnost, da se preizkusijo v vlogi mentorjev inštruktorjev, ter vsako leto poveže okoli 50 zaposlenih, ki so pripravljeni vložiti energijo in čas v pripravo ter izvedbo. »Prednost takega dela v primerjavi s klasično prakso ali šolo je v tem, da lahko vsak od udeležencev prevzame tudi samostojno vodilno vlogo pri projektu, bodisi kot vodja projekta bodisi kot vodilni arhitekt, ter tako dobro spozna vse faze razvoja programske rešitve. Študente ozaveščamo, kako so za končni uspeh pri vsakem projektu pomembni timsko delo, samoiniciativnost in interdisciplinarnost znanj. EdIT je mednarodni projekt, saj smo ga razširili na vse lokacije podjetja, torej na šest mest v treh državah. Tako vsako leto damo priložnost za sodelovanje okoli 100 študentom v širši regiji, s čimer prevzemamo del odgovornosti za razvoj znanja teh mladih ljudi,« poudarja Živa Gorup Reichmann.

Bančništvo prek družbenih medijev

Po lanskoletni prvi mednarodni študentski delavnici Bytes of Banking, katere osrednji namen je pridobivanje strokovnih znanj in kompetenc s področja bančništva, Halcom in društvo študentov elektrotehnike in računalništva EESTEC pripravljata julija drugo. Potekala bo od 17. do 26. julija v prostorih podjetja Halcom, osrednja tema delavnice pa je bančništvo prek družbenih medijev (ang. social media banking), ki je danes eden od trendov v bančni industriji.

Študentje bodo s pomočjo bančnih strokovnjakov iskali inovativne rešitve in tudi soustvarjali trende digitalnega bančništva. Prijave zbirajo samo še teden dni, torej do 13. junija, na spletni strani bytes.si

V Halcomu so prepričani, da je delo z mladimi ena izmed pomembnih komponent razvoja. Na delavnico so vabljeni študentje s predznanjem na področju razvoja ali poslovanja. Za študente računalništva, elektrotehnike in sorodnih študijev je potrebno predznanje poznavanja programskih jezikov JAVA, Java Script in HTML, za študente ekonomije pa so potrebna predznanja osnov marketinga, poslovnega modeliranja in analize. Vsa delavnica bo potekala v angleškem jeziku in je za študente brezplačna.

Najboljši na plačano prakso

Udeleženci delavnice – izbrali bodo 25 najperspektivnejših – bodo razdeljeni v mednarodne interdisciplinarne ekipe. Njihov glavni izziv bo, da kot skupina razvijejo tehnični prototip in poslovni model svoje ideje, ki rešuje konkreten izziv s področja bančništva prek družbenih omrežij. Na zaključni prireditvi v petek, 24. julija, bodo študentje pred žirijo tekmovali za praktične nagrade v dveh kategorijah: najboljša predstavitev in najboljši prototip. Najboljše posameznike pa bodo nagradili tudi s plačanim pripravništvom v študijskem letu 2015/2016. Halcom bo od študentov odkupil avtorske pravice, hkrati pa jim ponudil svoja znanja.

Sicer pa Halcom, ki je bil v Zlati niti 2007 prepoznan za najboljšega zaposlovalca med srednje velikimi podjetji, leta 2003 pa je postal zlata gazela, redno sodeluje s slovenskimi fakultetami in študente spodbuja k samostojnemu raziskovalnemu delu, s čimer prispeva k izboljšanju sodelovanja med visokim šolstvom in gospodarstvom. »To je nujno, če želimo, da postanejo slovensko znanje in z njim podjetja inovativnejša, prodornejša in navsezadnje tudi konkurenčnejša na globalnem trgu,« meni Primož Zupan iz Halcoma. Halcom se v prizadevanjih za prepoznavanje talentov med študenti udeležuje tudi tako imenovanih hitrih zmenkov med delodajalci in študenti, ki jih pripravljajo Karierni centri Univerze v Ljubljani, sodeluje pa tudi z mariborsko univerzo.