A naj je motiv smrti tako ali drugače prisoten, se ob spremljanju okleščenega, v samem poteku mestoma tudi spremenjenega podajanja igre vendarle poraja vprašanje, kaj uprizoritev v resnici tematizira, saj je že za obdelavo omenjenega motiva težko trditi, da prerase v konkretnejšo refleksijo o smrti. Po drugi strani je Genetov prikaz bordela kot privilegiranega kraja iluzije morda res osnova, iz katere izidejo začetni prizori igranja vlog oziroma tešenja potreb, vendar je zajetje dvojice videza in resničnosti le malo razvito v Genetovo smer, ko se skozi vloge ustvarjeni svet prelevi v stvarnost samo. Obiska bordela ali »hiše slepil«, kot ga označuje njegova gospa Irma, navsezadnje ne motivirajo zgolj spolne zadovoljitve. Osebe nastopijo v vlogah nekaterih vodilnih družbenih predstavnikov (tu je trojica Škof, Sodnik, General), ki v srečanjih s prostitutkami kažejo denimo veselje ob spovedi grešnice ali željo po kaznovanju tatice – vse to pa počnejo pod budnimi očmi Irme.

De Brea Irmo (Romana Šalehar) v lastni scenografiji postavlja pred ogledalo v globini in s tem izrazi razsežnost njenega vseprisotnega opazovanja. Pred njo je odsev odra, ki je sicer opremljen z osnovnim elementom postelje, skupnim različnim srečanjem v bordelu oziroma obrednim seansam, kot jih v svoji vlogi Škofa, ki se prav otroško radosti v izvajanju funkcije spovednika, uvede plastična upodobitev Ivana Peternelja. Irma večidel tudi ostaja v globini odra – pri čemer daje njena umestitev mestoma bolj občutek odmaknjenosti kot pa vseobsežnega nadzora. A le zakaj jo na neki točki zamenja (moška) oseba v njeni preobleki? Reči, da gre pač za igro vlog, se vendarle zdi preenostavno…

Dodatno zabrisovanje ponekod že tako premalo izostrenih odnosov med osebami, vnašanje glasbe oziroma glasbenega besedila, ki naj, kot kaže, prevzame vlogo nekaterih delov drame, a to nastopi znotraj premalo razvidnega razvoja dejanja, pa korenit poseg v Genetovo igro predvsem v njeni drugi polovici, ki tudi krepko vpliva na odraz celote, so prijemi, na katerih stoji, a tudi pade najnovejša uprizoritev Balkona.