Julija 2013 je Žonta službo uradno izgubil zaradi ukinitve delovnega mesta vzdrževalec IV-II. Odpuščeni uradnik se ni dal in je najprej zmagal na prvi stopnji in nato še na višjem delovnem in socialnem sodišču. »Prvega aprila bi me morali po dokončni odločitvi zaposliti na občini, a me nočejo. Tako mi plača sicer pripada, delam pa ne. Plačati so mi morali tudi vse izgubljene prihodke za čas, ko sem bil na cesti,« pravi Žonta. Dodaja, da je Trilarja ovadil na podlagi 289. člena kazenskega zakonika zaradi kaznivega dejanja preprečitve vračanja na delo po sodbi sodišča.

Dela za Žonto na občini ni več

Trilar se zaradi ovadbe ne obremenjuje, saj ocenjuje, da je popolnoma neutemeljena. Občina je namreč po njegovem mnenju pozvala Žonto nazaj na delo skladno s sodbo in mu zagotovila vse pravice. »Zaradi objektivne nezmožnosti zagotavljanja dela pa ga je hkrati napotila na čakanje na delo doma in ga uvrstila na interni trg dela, ker mu dela na njegovem delovnem mestu ni mogla zagotoviti. V teku pa je nov postopek odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov, ker njegovo delovno mesto ni sistematizirano, ni pa ga mogla tudi premestiti na drugo delovno mesto in tako mu je bila znova redno odpovedana pogodba o zaposlitvi,« trdijo na občini.

Dejstva so torej preprosta: na občini so najprej ukinili delovno mesto in iz poslovnih razlogov odpustili Petra Žonto. Ko je sodišče ugotovilo, da so to storili nezakonito, so mu morali izplačati vse plače in ga ponovno zaposliti. A so hkrati sprožili nov postopek odpovedi delovnega razmerja, ker so njegovo delovno mesto ukinili, ko so ga prvič odpustili. Zdaj ga bodo še enkrat.