Podjetja v Sloveniji letos v povprečju izplačujejo nekoliko višje regrese za letni dopust, kot so jih lani; gospodarska rast se očitno pozna tudi pri regresih. To sicer ne velja za tista podjetja, v katerih ima država najmanj 25-odstotni lastniški delež, saj jih je varčevalna zakonodaja omejila na izplačilo minimalnega regresa. A tudi tu bi se utegnila izplačila še spremeniti, saj sindikati menijo, da omejitev ne bi smela več veljati.

Sindikati in vlada so vsak na svojem bregu pri interpretaciji določil zakona o dodatnih interventnih ukrepih iz leta 2012, ki omejuje izplačila regresov v podjetjih, v katerih so država ali občine neposredno ali posredno več kot 25-odstotne lastnice, na minimalno plačo. Ni enotnosti v odgovoru na vprašanje, kdaj naj bi ta omejitev nehala veljati. V vladi menijo, da omejitev velja tudi za letos, sindikati pa so prepričani, da je omejitev letos nehala veljati, saj je imela Slovenija lani več kot 2,5-odstotno gospodarsko rast. Pri tej številki je namreč v varčevalnem zakonu postavljena meja, do katere velja omejitev. Zakon sicer pravi, da »se vključno do leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka BDP, zaposlenim v teh družbah izplača regres za letni dopust največ v višini minimalne plače«.

Andreja Poje iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, v kateri so poleg drugih sindikalnih central že napovedali vložitev tožb zaradi po njihovem mnenju napačne interpretacije zakona, je pojasnila, da bodo pred vložitvijo tožb počakali na avgustovsko uradno objavo lanske gospodarske rasti. »Premier vlade Miro Cerar se kot pravnik spreneveda,« še pikro pripominja Pojetova.

Višji regres v Uniorju, SKB banki, Petrolu ...

Za podatke o izplačilu regresa smo povprašali nekaj največjih zaposlovalcev v Sloveniji. Ker jih je precej med njimi v državnem solastništvu, so ali pa še bodo svojim zaposlenim izplačali minimalno določeni regres v višini minimalne plače 790,73 evra bruto. To na primer velja za Pošto Slovenije, Hit, Telekom Slovenije, Holding Slovenske elektrarne, Družbo za avtoceste RS, Elektro Ljubljana, Novo Ljubljansko banko in Novo Kreditno banko Maribor.

Nekoliko višji regres kot lani bodo na primer izplačali v Uniorju, in sicer namesto 850 evrov 890 evrov. Podobno so se odločili tudi v SKB banki, kjer so vsem zaposlenim izplačali 1230,41 evra regresa, kar je, kot so dejali, nekoliko več kot lani. Višji regres od minimalno določenega bodo izplačali na primer v Petrolu, in sicer 900 evrov bruto, kot že zadnjih nekaj let. Podobno velja za Krko, kjer regres letos znaša 1076,6 evra bruto in v Mercatorju kjer znaša 920 evrov. Več kot minimalni regres so dobili tudi v Goodyear Dunlop Sava Tires, in sicer 1076,6 evra bruto. V Gorenju bodo regres izplačali v dveh delih, kot že običajno. Prvi del regresa v višini 420 evrov bruto bodo izplačali prav danes, drugi del regresa pa običajno izplačajo pred začetkom kolektivnega dopusta v juliju. O višini drugega dela regresa se s sindikatom še niso dogovorili, so nam pojasnili.

Namesto regresa 13. in 14. plača

Da bi se pri izplačilu regresov utegnilo še kaj spremeniti, se zavedajo tudi v podjetjih. V Pošti Slovenije na primer menijo, da omejitev višine regresa velja tudi za letos: »Tej razlagi pritrjuje tudi mnenje Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev Slovenije, ki je pred objavo mnenja svoje stališče preverilo na ministrstvu za finance. Če pa bo vlada ali državni zbor drugače razložil zakon, bo Pošta Slovenije spremenjeno razlago upoštevala in izplačala poračun regresa za leto 2015.«

Pojetova je prepričana, da bi morali v Sloveniji ubrati prakso nekaterih sosednjih držav, na primer Italije in Avstrije, kjer regresa za letni dopust ne poznajo, namesto tega pa je povsem običajno, da zaposleni avtomatično prejmejo še 13. ali celo 14. plačo. »Italijanske trgovke vsako leto dobijo še 13. in 14. plačo,« je poudarila Pojetova. Na naše vprašanje, ali se je vloga regresa za dopust v Sloveniji kakor koli spremenila, odgovarja, da ostaja namenjen dopustu in počitku. Res pa je, da je vse več takšnih delavcev, ki regresa ne namenijo dopustu, ampak tekoči porabi. Vse več je tudi tistih, ki regresa ne prejmejo, to so delavci v različnih prekarnih oblikah dela.

Regres

omejen

Regres

ni omejen

Družbe v državni (so)lasti

Pošta Slovenije

Hit

Telekom Slovenije

Holding slovenske elektrarne

Dars

Elektro Ljubljana

NLB

NKBM

Unior

SKB banka

Petrol

Krka

Mercator

Goodyear Dunlop

Sava Tires

družbe

podatki