Spor je nastal pred osmimi leti, saj občina od leta 2007, ko je čistilna naprava začela obratovati, ni pa še bilo zgrajeno celotno kanalizacijsko omrežje, podjetju WTE, ki je napravo zgradilo in je po koncesijski pogodbi tudi zadolženo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, do maja lani ni plačevala računov, temveč jih je vztrajno zavračala.

Nakazovali so jim le zneske za del računov, ki jih je za čiščenje odpadne vode plačevala Pivovarna Laško. To pa zato, ker je občina pred 13 leti z WTE in njihovim hčerinskim Storitvenim podjetjem Laško sklenila koncesijsko pogodbo za gradnjo celotnega kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave obenem. A sta koncesionarja zgradila le čistilno napravo ter tri in pol kilometra povezovalnega kolektorja, celotnega kanalizacijskega sistema pa ne. Koncesionarja sta zatrjevala, da zato, ker občina pri tem ni zagotovila lastnega deleža, kot naj bi bilo tudi zapisano v pogodbi.

Čistilno napravo uporabljala le pivovarna

Občino pa so zmotili visoki računi, ki so bili po njenem mnenju celo višji, kot če bi bilo kanalizacijsko omrežje v celoti zgrajeno, čistilno napravo pa je ves čas uporabljala le pivovarna. In še danes na čistilno napravo niso priključena vsa gospodinjstva v občini, kljub več deset kilometrov novozgrajenih kanalizacijskih vodov, ki se jih je občina lotila sama in za to pridobila tudi evropski denar. Podjetju WTE pa je za ta del odvzela koncesijo.

WTE je zaradi neplačanih računov občino tožil in dolg je do lani z obrestmi vred narasel že na okoli pet milijonov evrov. Nad občino je zato kar nekaj časa visela grožnja z izvršbo, zato je župan Franc Zdolšek s trenutnim razpletom zadovoljen.

Občino zdaj čakajo še trda pogajanja s Pivovarno Laško, ki pa ni bila podpisana pod koncesijsko pogodbo z WTE, v kateri piše, da naj bi na mesec prečistili 500.000 kubičnih metrov njihovih odpadnih voda. V pivovarni namreč zatrjujejo, da na mesec proizvedejo le okoli 350.000 kubičnih metrov odpadnih vod. mm