»Gre izključno za bohinjske lokalne igre in merjenje moči, jaz pa nisem iz Bohinja in kot tak sem očitno nezaželen. Spreminjali so odloke, a meni koncesije za nadaljevanje dolgoletne dejavnosti niso niti ponudili. Samo ograjo so postavili in me kot prevoznika onemogočili. Ne morem verjeti, da so me spravili ob kruh in to skrili za predpisi, ki si jih krojijo po meri. Če je to turizem v Bohinju, potem nam res ni pomoči...« je obupan Igor Dornik, podjetnik s Češnjice pri Kropi. Nakup in vožnjo po jezeru je začel Borut Kokalj, ki pa je pred časom sklenil dogovor z Dornikom, ki je nameraval nadaljevati dolgoletno dejavnost. A se je zgodba zapletla.

Vse je po predpisih...

Občina je že lani sprejela odlok o plovbnem režimu v Bohinju. V njem jasno piše, da se koncesija za prevoz s čolnom nad 25 oseb izvaja prek občinskega podjetja, režijskega obrata Bohinj. Toda koncesijo bi po odloku lahko dodelili tudi gospodarski družbi. »Svetniki se za to možnost niso odločili in sam moram spoštovati sklepe občinskega sveta. To pa preprosto v praksi pomeni, da po odločitvi svetnikov lahko na jezeru take prevoze opravlja le ladja v občinski lasti,« je dejal bohinjski župan Franc Kramar. Ob pripombi, da to pomeni, da bo nekdo ostal brez dohodka, dodaja: »Če ne bi ravnal skladno z odločitvami svetnikov, bi ostal brez kruha jaz.«

Kramar še dodaja, da Dornikova ladjica že od odločitve svetnikov ne bi smela pluti in da bi bil čas do postavitve ograje le »vmesno obdobje«. Po drugi strani pa podjetnik še vedno ne more verjeti, da so mu po dragih vzdrževalnih delih in izgubi posla na začetku sezone očitno trajno onemogočili dejavnost, za katero po njegovem še vedno velja pred leti sklenjeni dogovor z občino.

V občinskem odloku so prevozi po jezeru dovoljeni za največ dva čolna dolžine do 24 metrov, ki zmoreta peljati več kot 25 oseb, upravlja pa ju lahko režijski obrat občine Bohinj. Na jezeru tako ostaja le eno plovilo, turisti pa v praksi doživljajo še eno posebnost kraja, kjer že dolgo ugotavljajo upad števila gostov in nočitev.