Ravnatelj Oton Račečič in predsednica sveta zavoda šole Janja Klančnik sta zato spisala ostro pismo in o težavah seznanila tudi javnost. Starši so, kot pravi Klančnikova, nemočni. Njih ne zanimajo povezave med občino in Bisolom in ne sprejemajo opravičil in floskul, češ da se bodo že dogovorili. »Zahtevajo konkreten pristop k reševanju problema in jasen odgovor, kdaj se bo to uredilo, kdo in kako bo izvedel potrebna dela in kdo bo na koncu plačal račun,« je ostra Klančnikova.

Vodstvo šole je že septembra 2010, ko so bila dela na strehi končana, podjetje Bisol z dopisom obvestilo o nepravilnostih, ki so jih opazili in bi lahko predstavljale težave ob morebitnem dežju. »Predvidevanja so se izkazala za točna, saj je že ob prvem dežju streha na nekaterih mestih začela puščati, deževnica pa je pronicala skozi stene. In v zgornjih učilnicah razredne stopnje, v jedilnici in na hodnikih smo opazili plesen in o tem nemudoma obvestili tako občino kot tudi podjetje Bisol. Prihajali so različni izvajalci in streho popravljali, a je nikoli zares popravili,« pravi ravnatelj Račečič. Zamakanje je bilo še posebej izrazito v telovadnici, na hodniku pred jedilnico, v računalniški in angleški učilnici.

Več alergij in težav z dihali

Šolske prostore si je ogledala tudi zdravstvena inšpekcija in ugotovila, da se zaradi zamakanja tudi v kuhinji lahko razvije plesen. Da se je ta pojavila, in to zaradi nestrokovno opravljenih del na strehi, je po pregledu ugotovil tudi inšpektorat zavoda za zdravstveno varstvo. A doslej številne prošnje in dopisi, naslovljeni tako na občino kot podjetje Bisol, niso obrodili sadov. Občina je sicer naročila nekatera popravila, ki jih je opravilo Kleparstvo Močnik, začeli pa naj bi tudi energetsko sanacijo. A še preden bi se ta projekt lahko začel, bi morale biti odpravljene vse pomanjkljivosti, vključno s streho.

Ravnatelj Račečič pa za stanje, kakršno je, ne krivi občine, temveč težave vidi v podjetju Bisol, saj šola pred sanacijo strehe težav z zamakanjem ni imela. »Te so se pojavile po postavitvi sončne elektrarne. Žlebovi in odtoki so bili že v začetku slabo narejeni, kar so ugotovili tudi strokovnjaki, ki so si streho že ogledali. Šolska hišnika sta že večkrat ostrugala stene in jih prebelila, a težav z zamakanjem s tem ne moreta rešiti,« še pove ravnatelj Račečič, ki je zaskrbljen tudi zaradi zdravja učencev. Ravno na omenjeni šoli imajo namreč učenci več alergij in težav z dihali, kar je posledica vlage in plesni.

Čakajo na poročilo izvedenca

Polona Peunik, direktorica marketinga v podjetju Bisol, je povedala, da dopis, ki sta ga na javnost naslovila ravnatelj in predsednica sveta zavoda, ne razkriva vseh dejstev o dejanskem stanju na strehi.

»Do danes še vedno ni znano, zaradi katerih del na strehi je sploh prišlo do zamakanja. Na strehi namreč dela ni izvajalo le naše podjetje, ampak ločeno tudi podizvajalci občine. Zato je treba najprej ugotoviti, kdo je za škodo odgovoren, za kar si skupaj z občino tudi prizadevamo. Na streho smo poslali izvedenca in zdaj čakamo na njegovo poročilo, da bomo vedeli, zakaj je sploh prišlo do težav. Če se bo izkazalo, da je odgovornost na naši strani, bomo streho brez zadržkov nemudoma sanirali. Nihče pa ne more od nas pričakovati, da bomo sanirali škodo, ki jo je morda povzročil nekdo drug,« je za Dnevnik pojasnila Peunikova. mm