Potem ko je športno ponudbo v Štepanjskem naselju predlani okrepil nov plezalni center, si stanovalci tega območja v bližnji prihodnosti lahko obetajo novo pokrito nogometno dvorano. Odločitev o tem projektu je sicer v prvi vrsti odvisna od tega, ali ga bodo mestni svetniki na junijski seji ocenili kot potrebnega in ali se bodo strinjali, da se projekt izvede v javno-zasebnem partnerstvu. Glede na županovo koalicijo, ki ima v mestnem svetu večino, gre pričakovati, da bodo svetniki predlog mestne uprave podprli.

Dvorana, v kateri bi bilo mogoče igrati mali nogomet na umetni travi, bi stala na občinskem zemljišču ob Pesarski cesti nasproti Osnovne šole Božidarja Jakca. V neposredni bližini stoji Bit center hotel Ljubljana.

Ocenjena vrednost projekta znaša nekaj več kot 1,6 milijona evrov, je razvidno iz poročila občinske strokovne komisije, ki je pregledala in ocenila vlogo družbe Trigemini. Ravno ta je dobila idejo, da bi v partnerstvu z mestno občino gradila dvorano, kjer bo večina površin namenjenih nogometu. Na mestni občini so ocenili, da javni interes za gradnjo nove športne infrastrukture obstaja, ker prestolnica tovrstne dvorane nima in ker bo na tak način občina dobila novo športno infrastrukturo, v kateri bi lahko izvajala svoj letni program športa. V sklopu dvorane sta predvidena tudi gostinski lokal in ureditev okolice z otroškim igriščem.

Občina bi prispevala zemljišče

Ker je projekt šele v idejni fazi, podrobnosti javno-zasebnega partnerstva še niso v celoti opredeljene. V osnovi pa bi občina kot javni partner v projekt vložila svoji parceli v Štepanjskem naselju in financirala prestavitev fekalnega kanalizacijskega voda, ki teče pod zemljiščem. Po oceni cenilca Bojana Gruma bi ta poseg občino stal približno 80.000 evrov.

Zasebni partner bi financiral projektiranje, pridobivanje dovoljenj in samo gradnjo centra. V zameno bi zasebnik lahko naslednjih predvidoma 30 let upravljal športno dvorano, s čimer naj bi si povrnil stroške, ki bi jih vložil v projekt. Ob tem bi moral tudi redno vzdrževati dvorano. Ko bi se koncesijsko obdobje izteklo, bi moral dvorano neodplačno prenesti v last občine.

Večinski lastnik družbe Trigemini je slovenski nogometni reprezentant Boštjan Cesar, ki je lastnik 51 odstotkov družbe. Solastnika sta še Bojan Jokić, prav tako nogometni reprezentant, in Saša Abrić, ki je hkrati tudi direktor družbe. Čeprav je Trigemini občini dal pobudo za izvedbo tega partnerstva, pa to še ne pomeni nujno, da bo ravno ta družba dobila posel. Občina bo morala namreč zasebnega partnerja izbrati na javnem razpisu. Iz dokumentacije za mestni svet je razvidno, da bo občina partnerja poiskala v postopku pogajanj po predhodni objavi. Ključno merilo za izbor ekonomsko najugodnejšega partnerja pa bo minimalna kvota prostih zmogljivosti, ki bodo namenjene izvajanju občinskega letnega programa športa. vb