Velika gasilska veselica z ansamblom Spev se bo začela v soboto ob 15. uri z gasilsko parado, ki bo zbrane izpred domačega gasilskega doma popeljala do prireditvenega prostora in veseličnega šotora.

Ogenj pospešil ustanovitev

PGD Sveta Trojica v Slovenskih goricah praznuje 140 let obstoja, saj je bilo to društvo ustanovljeno že leta 1875. Mnogi požari so ustvarili potrebo po požarni obrambi in tudi v Sveti Trojici je bilo tako; cerkvena kronika poroča, da sta 16. junija 1875 v trgu pogoreli dve stavbi, ki sta bili last dveh gostilničarjev. Občinski svet Sv. Trojice je na svoji seji 26. oktobra 1875 sprejel sklep o ustanovitvi prostovoljnega gasilskega društva oziroma požarne brambe. Pripravljalni odbor so sestavljali Felix Ryzinski, Josef Krainz in Johann Schönweter, uradno prošnjo za ustanovitev Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Trojica pa so že naslednji dan poslali na okrožno poveljstvo v Maribor ter ji priložili tudi prvi statut PGD. Okrožno poveljstvo je to prošnjo posredovalo na državno namestništvo v Gradec, ki je dovolilo ustanovitev Prostovoljnega gasilskega društva 5. novembra 1875.

Spomini na stare čase

Prvi društveni prapor so člani razvili leta 1893, do prve batne črpalke na vozu s konjsko vprego pa je društvo prišlo leta 1907. Tega si je moč še vedno ogledati v društvenem muzeju. S trudom in delom so člani društva leta 1936 kupili prvo motorno črpalko znamke Rosenbauer, za javno alarmiranje pa je bilo poskrbljeno leta 1953 z električno sireno, ki je še vedno v kulturnem domu v Sveti Trojici. Čas je tekel in tako se je društvo tudi motoriziralo s prvim gasilskim vozilom znamke Fiat, sledilo pa mu je več raznovrstnih gasilskih vozil, kot so Ford, TAM 1500, TAM 75 A5 in TAM 130 T11. Leta 1985 je bil dozidan in obnovljen gasilski dom, društvo pa je po več kot 115 letih delovanja leta 1993 razvilo drugi društveni prapor, ki še danes ponosno krasi njegove prostore.

Društveni vozni park je v trenutni sestavi GV–1 na podvozju Mercedes-Benz Sprinter 414 in GVC 24/50 znamke MAN TGM 18.340. Društvo spada v Podravsko gasilsko regijo, in sicer v Gasilsko zvezo Lenart, hkrati pa v Mariborski regijski center za obveščanje. Društvo spada v II. kategorijo, trenutno pa ga sestavlja 148 članov, med katerimi je 14 pionirjev, 24 mladincev, 36 pripravnikov, 26 prostovoljnih gasilcev, 32 operativnih gasilcev in 16 veteranov.

Za tekmovanje in posredovanje

V društvu dajejo velik poudarek na delo z mladimi v svojih gasilskih vrstah. Gasilska mladina društva se z mentorji redno udeležuje gasilskih kvizov, tekmovanj, taborov in srečanj mladih v gasilskih vrstah. Članstvo se tudi redno strokovno izpopolnjuje in izobražuje, tako na lokalni (GZ Lenart) kot tudi regionalni (ICZR Pekre) in državni ravni (ICZR IG).

Društvo premore tudi operativno enoto, za katero pravijo, da je s svojo številčnostjo, odzivnostjo in strokovnostjo med boljšimi v širši okolici. Operativna enota PGD Sveta Trojica je osrednja enota občine in neposredno posreduje na območju občine Sveta Trojica (26 kvadratnih kilometrov), ter skrbi za varnost več kot 2300 občanov in občank. Pri tem delu sodeluje še z dvema gasilskima društvoma I. kategorije. Na njihovem operativnem območju poteka tudi večkilometrski pas pomurske avtoceste A5 s predorom Cenkova, v katerem posreduje tudi njihova portalna operativna enota, ki je strokovno posebej usposobljena za posredovanje v dvocevnih cestnih predorih. Operativna enota društva večkrat po potrebi intervenira tudi izven občinskih meja ter priskoči na pomoč sosednjim društvom iz domače gasilske zveze Lenart. Enota ima preko leta veliko vaj, usposabljanja in obnovitev znanj v lastni režiji, za kar skrbi poveljnik s svojo ekipo. Letno operativna gasilska enota v povprečju posreduje na dvajsetih intervencijah doma in izven občinskih meja.

Skok čez mejo k pobratenim gasilcem

Društvo dobro sodeluje z gasilskimi enotami po Sloveniji, posebno skrb pa namenja tudi pobratenim in prijateljskim društvom izven naše države. Redno se srečuje s pobratenim društvom DVD Zlatar Bistrica in prijateljskim društvom DVD Petrijanec iz Hrvaške. V Avstriji prijateljuje z gasilskim društvom FF Leitersdorf. Društvo vodijo predsednik PGD Franc Šuta, GČ II. stopnje, poveljnik Jože Fras, VGČ, tajnik Klemen Potrč, VG I. stopnje in drugi.