Fasada

Ukrep F – toplotna izolacija fasade

Po novem bo moral fasadni sistem izpolnjevati nižje razmerje toplotne prevodnosti in debeline uporabljene toplotne izolacije, ki bo znašalo lλ/d 0,25 W/m2K (v lanskih razpisih je bilo zahtevano lλ/d 0,30 W/m2K). Če je na stavbi že vgrajen fasadni sistem  z nekaj centimetri toplotne izolacije, lahko vlagatelj izvede to naložbo z dodatno toplotno izolacijo, pri čemer mora skupna debelina izolacije prav tako ustrezati razmerju lλ/d 0,25 W/m2K oziroma toplotni upornosti R 4 m2K/W.

Katere materiale uporabiti na fasadi

Pri energetskih prenovah fasad priporočamo za segment eno- in dvostanovanjskih stavb uporabo novih fasadnoizolacijskih plošč SMARTWALL N C1 z izboljšano toplotno prevodnostjo 0,034 W/mK, kar konkretno pomeni, da bo za razpisne pogoje Eko sklada zadoščala debelina 14 cm.

Izolacijske plošče SMARTWALL N C1 odlikuje izboljšana toplotna izolativnost, ki omogoča uporabo nižje debeline izolacije za dosego istega učinka. Plošče so enostransko obrizgane s silikatnim nanosom, kar omogoča boljši oprijem lepilne malte. Plošča ohranja vse lastnosti kamene volne, požarno in zvočno izolativnost in ima zelo nizko toplotno prevodnost 0,034 W/mK. Dodatno ima na eni strani tovarniško obrizgan silikatni nanos, ki je namenjen zunanji strani, torej izdelavi osnovnega ometa. Silikatni obrizg močno olajša in skrajša čas izvedbe in zmanjša porabo gradbenega lepila. Sočasno pomeni dodatno varnost za kvalitetno izvedbo osnovnega ometa.

Za segment večstanovanjskih objektov je primerna plošča mineralne kamene volne FKD-S Thermal s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK, kar prav tako ustreza zahtevani minimalni debelini izolacije za subvencije 14 cm.

Lastnosti izolacijskih plošč SMARTWALL N C1 in FKD-S Thermal:

– toplotna prevodnost λ = 0,034 W/mK oz. 0,035 W/mK,

– požarna odpornost: razred gorljivosti A1,

– zvočna izolativnost,

– paropropustnost,

– vodoodbojnost,

– odpornost proti mikroorganizmom,

– dimenzijska stabilnost,

– znak RAL, znak EUCEB.

Mansarda

Ukrep G – toplotna izolacija poševne strehe

Podobno kot pri toplotni izolaciji fasade je tudi pri toplotni izolaciji strehe zahtevana večja debelina izolacijskega materiala. Po novem bo morala izvedba tega ukrepa izpolnjevati nižje razmerje toplotne prevodnosti in debeline uporabljene toplotne izolacije, ki bo znašalo lλ/d 0,150 W/m2K (v lanskih razpisih je bilo zahtevano lλ/d 0,180 W/m2K). Obstoječa oz. neodstranjena toplotna izolacija se pri ukrepu ne upošteva.

Katere materiale uporabiti za izolacijo podstrešij

Za ukrep toplotne izolacije strehe za izolacijo z notranje strani priporočamo vgradnjo izolacijskih filcev iz mineralne steklene volne Ecose UNIFIT 035 (λ=0,035 W/mK) v skupni debelini vsaj 24 cm. Izolacijske filce Knauf insulation ECOSE odlikuje naravno vezivo (ECOSE Technology), zaradi katerega je izolacija ohranila vse prednosti steklene volne, ki smo jim dodali še lažje rokovanje, prispevek h kakovosti zraka v prostoru (ne vsebuje več fenol formaldehidnih veziv) ter trajnostno orientiranost izdelka. Izdelke prepoznate po značilni rjavi barvi.

Za izolacijo z zunanje strani (primer menjave strešne kritine) priporočamo:

– vgradnjo izolacijskega filca UNIFIT 035  debeline 14 oziroma 16 cm med špirovci (običajna višina špirovca) in

– nadgradnjo s trdimi ploščami kamene volne Termotop (λ0,040 W/mK)  direktno na špirovcih v debelini 12 oz. 10 cm.

Zadnja plošča na nebivalnem podstrešju

Ukrep G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

Omenili bi še primerne izolacijske produkte za izvedbo ukrepa tal na neogrevanem podstrešju.

Pohodna izvedba

Pri pohodni izvedbi priporočamo suhomontažno izvedbo z direktnim polaganjem trdih pohodnih plošč kamene volne oznake DF (λ0,037 W/mK) v skupni debelini 25 cm.

Nepohodna izvedba

Za nepohodno izvedbo je možna klasična vgradnja mehkejših izolacijskih filcev mineralne steklene volne. Zelo primeren je produkt CLASSIC 040 (0,040 W/mK) v skupni debelini 27 cm.

Možne so tudi kombinacije pohodne in nepohodne izvedbe izolacije tal. Obstaja tudi možnost vgradnje izolacijskega materiala, ki je namenjen strojnemu vpihovanju. V takšne aplikacije se priporoča vgradnja negorljivega izolacijskega materiala SUPAFIL LOFT v skupni debelini 30 cm, ki je idealen izolacijski material pri težje dostopnih mestih in za izolacijo stropov starejših montažnih hiš, ki imajo žebljane palične lesene nosilce.

Za vsa vprašanja pokličite na tel. 04/51 14 105 ali pišite na e-naslov svetovanje@knaufinsulation.com.