V sistemu prezračevalnih cevi ni možnosti za življenje

Vedeti moramo, da je skoraj ves razviti svet zgrajen z različnimi prezračevalnimi sistemi že več desetletij, celo stoletij. Ne gre le za sistem cevi za prezračevanje, v veliko državah (ZDA, Kanada, Avstralija) je prevladujoč tudi ogrevalni sistem s toplim in poleti mrzlim zrakom, in ne z radiatorji. Tak sistem je namreč cenejši in veliko bolj varen kot sistem z vodo kot nosilcem toplote, saj v njem ne more priti do pregrevanja, eksplozij in zamrzovanja, niti do puščanja, ki bi naredilo škodo (če pušča malo zraka, ni škode, če pušča voda, pa je škoda občutna).

Ti sistemi, bodisi za ogrevanje bodisi za prezračevanje, so že zelo stari in zagotovo ne škodijo zdravju, saj bi v primeru zdravstvenega problema tak način ogrevanja ali prezračevanja v državah z veliko višjimi kakovostnimi in zdravstvenimi standardi, kot veljajo pri nas, že zdavnaj prepovedali. Zakaj so torej ti sistemi, čeprav stari in verjetno slabo vzdrževani in z umazanimi vodniki za zrak, kljub vsemu neškodljivi za zdravje?

Odgovor je preprost: zdravju škodljive bakterije se lahko razvijajo le ob prisotnosti organskega materiala, vode in toplote. V sistemu prezračevanja pa je le primerna toplota, nič drugega, zato ni nikakršnih možnosti za razvoj škodljivih živih organizmov. Četudi je cev v sistemu prezračevanja obložena z umazanijo, je ta neškodljiva, kot so neškodljivi umazan pločnik ter umazana tla v stanovanju ali na stopnišču. Res je, da je material cevnega razvoda lahko bolj ali manj primeren za razvoj bakterij, vendar je bistveno, da v sistemu, v katerem zrak skoraj stalno kroži in ni vlage niti organske snovi, preprosto ne more priti do razvoja za zdravje škodljivih snovi ali bitij.

Ti sistemi pa niso le neškodljivi za zdravje, ampak zaradi filtriranja zunanji zrak očistijo tudi mehanskih delcev in žuželk ter cvetnega prahu in malih kancerogenih (M10) delcev, ki nastajajo pri kurjenju drv. Zrak iz teh sistemov je zato bolj čist in bolj zdrav kot zrak ob odprtem oknu. Veliko investitorjev se odloči za tako prezračevanje ravno zaradi zdravstvenih razlogov, ker imajo alergijske težave, povezane z nečistočami v zraku. Njihove izkušnje le še potrjujejo trditev, da kakovosten sistem z rekuperacijo ustvarja bolj zdravo notranje bivalno okolje.

Od kod umazanija?

Če nekdo trdi, da je v sistemu umazanija, je logično vprašanje, od kod se je vzela oziroma od kod prihaja. Če je sistem narejen kakovostno, zrakotesno, če med gradnjo v cevi ob gradbenih in pleskarskih delih ni prišla umazanija in če redno menjavamo filtre, v njem umazanije sploh ne more biti. Izkušnje čistilcev prezračevalnih sistemov so prav takšne: nekateri sistemi so obloženi z umazanijo, drugi po še po desetih letih še povsem čisti. Načini čiščenja cevi sicer obstajajo, vendar pa v Nemčiji inštalacij v zasebni hiši še niso čistili, ker ni bilo potrebno. Cevni razvod z jeklenimi cevmi in številnimi pravokotnimi odcepi ter nagubanimi dušilci je težko očistiti, medtem ko je čiščenje sistema fleksibilnih cevi zelo preprosto, če bi to kdo želel.

Kdo širi strahove?

Strahove širijo tisti, ki imajo od tega korist, a nikakor ne v korist potrošnikov. Ali se spominjate neusmiljene gonje proti talnemu ogrevanju? Trajala je več desetletij. Tovarne radiatorjev so financirale vse in vsakogar, ki je karkoli slabega napisal o talnem ogrevanju, da bi le prodale več radiatorjev. Danes se to zdi smešno, tako kot se bo čez nekaj let zdela smešna razprava o sanitarni oporečnosti cevnih napeljav za zrak. In kdo ima korist od slabega slovesa centralnih sistemov sedaj? Tisti, ki prodajajo lokalne sisteme, o katerih smiselnosti je več člankov objavljenih na spletišču www.prezračevanje.si.

Sklep

Centralni sistem z vračanjem toplote je najbolj kakovostna rešitev prezračevanja stavb, saj je najbolj zdrav, udoben in energijsko varčen način prezračevanja ter ob ugodnih subvencijah tudi izjemno ekonomična rešitev. Ob dejstvu, da bo po letu 2020 možno graditi le še stavbe, ki bodo boljše od pasivnega standarda, je tako prezračevanje tudi edina smotrna izbira. Umazanije v cevnem sistemu se ni bati, saj je ob menjavanju filtrov ne more biti, če bi je kaj bilo, pa ne bi mogla povzročati za zdravje škodljivih emisij.