Teden gozdov je tradicionalna prireditev, ki vedno poteka zadnji teden v maju. Ključne gozdarske in lesarske institucije v Sloveniji bodo v tem času skupaj pripravile približno 80 dogodkov, ki se bodo zvrstili po vsej Sloveniji.

Predelava lesa za manjšo porabo energije

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 do 50 odstotkov vse energije). Drevesa namreč med rastjo iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še naprej uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energijsko varčna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.

Za proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji glede na naravne danosti povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 kubičnega metra na prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo 1,2 kubičnega metra na prebivalca, pa čeprav imajo manj lesne surovine na prebivalca kot v Sloveniji. Da bomo te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo.

Brez potrošnje lesna industrija ne bo živela

Vendar predelava lesa (industrija) brez potrošnje ne bo zaživela. Zato je treba čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke ter objekte iz lesa. Povpraševanje po lesnih izdelkih bo pospešilo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini - lesu. Za zdravje in počutje je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času gospodarske krize in energetskih težav ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Vse prednosti uporabe lesa

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ponovno spoznamo vse prednosti rabe lesa. Ta predstavlja različne možnosti uporabe lesa in vzbuja pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine. V Cankarjevem domu v Ljubljani bo danes odprla vrata razstava Čar lesa, ki bo na ogled do 30. maja. Jutri, v torek, 26. Maja, ob 11. uri bo potekal brezplačen strokovni posvet z naslovom Les - gradivo v harmoniji z naravo: Ali ste pripravljeni na gradnjo z lesom? V sredo, 27. maja, bo od 10. do 13. ure bo potekala informativna delavnica Izdelek se predstavi. Razstavljavci bodo imeli možnost obiskovalcem predstaviti svoj izdelek od zasnove, izdelave do prodaje. Od srede, 27. maja, do petka, 29. maja pa bodo potekala še predavanja za osnovnošolce pod naslovom Gozd in les sta zakon ter poučne delavnice za osnovnošolce in srednješolce Spoznajmo čare lesa.