Poslanci SMC so bili v kampanji za lokalne volitve zelo aktivni. Tako je vsaj mogoče razbrati iz nekaterih njihovih poročil o porabi pavšala za pokrivanje stroškov pri opravljanju poslanske funkcije v volilni enoti. Čeprav je ta davkoplačevalski denar namenjen prevoznim stroškom, reprezentanci, pripravi gradiv, predstavitvam v medijih in ostalim aktivnostim, povezanim z opravljanjem poslanske funkcije na terenu, so ga nekateri parlamentarci iz največje vladne stranke trošili (tudi) za graditev strankine mreže in promocijo kandidatov SMC na lokalnih volitvah.

Davkoplačevalski denar za graditev stranke

Tako je Vesna Vervega navedla, da se je v času volilne kampanje udeleževala aktivnosti, ki jih je organiziral strankin lokalni odbor za promocijo njihove kandidatne liste za župana in občinske svetnike, in sodelovala pri pripravi programa in strategije dela odbora SMC Pesnica. Jasna Murgel v svojem poročilu omenja srečanja vodstva lokalnega odbora SMC Maribor, »ki so bila še posebej intenzivna zaradi lokalnih volitev v letu 2014«. Ajdovka Tanja Cink pa je organizirala ustanovitev tamkajšnjega lokalnega odbora SMC in aktivno sodelovala v predvolilnem času. Pri vzpostavitvi lokalnega odbora SMC Ptuj se je »izjemno aktivno angažirala« zdaj že nekdanja poslanka Klavdija Markež.

Pravni strokovnjaki poudarjajo, da omenjena sredstva nikakor niso namenjena zadovoljevanju potreb strank. A sankcij za sporno porabo denarja ni. Vse, kar morajo poslanci narediti, je, da enkrat letno o porabi obvestijo parlamentarno mandatno-volilno komisijo, v svoje poročilo pa lahko napišejo kar koli. Tudi dokazil, za kaj so ta denar potrošili, jim ni treba predložiti.

Tako tudi večina poročil zdajšnjih poslancev ne odstopa od stare prakse. Vsebujejo le nekaj stavkov, da so v volilni enoti odprli poslansko pisarno in da so delavni tudi na terenu. Za delo v volilni enoti sicer poslanci mesečno prejemajo od 500 do 800 evrov – odvisno od tega, koliko je njihovo stalno bivališče oddaljeno od ljubljanske Šubičeve. Državni zbor za pavšale vsako leto nameni okoli 650 tisoč evrov.

Denarja ni nikoli dovolj

Bolj kot poslanci SMC so bili v svojih poročilih podrobni nekateri predstavniki druge parlamentarne novinke – Združene levice. Pri tem izstopa predvsem Violeta Tomić, ki je po dnevih zabeležila vse svoje terenske aktivnosti. Tako se je v začetku septembra lani v portoroškem Avditoriju udeležila festivala slovenskega filma, 11. novembra je bila prisotna na sestanku bežigrajskega odbora Demokratične stranke dela, konec novembra si je v ljubljanski Kinoteki ogledala premiero venezuelskega LGBT-filma Modro in ne toliko rožnato...

Precej podrobno poročilo je oddal tudi njen poslanski kolega Matjaž Hanžek, medtem ko so bili ostali manj natančni. Vodja poslancev ZL Luka Mesec je med drugim navedel, da je v jesenskih mesecih zaradi postopka likvidacije podpiral zaposlene v Termoelektrarni Trbovlje, Matej T. Vatovec, ki je imel zaradi težav s koprsko občino zaplete pri pridobitvi prostora za najem poslanske pisarne, pa se je udeležil sojenja v primeru Sintal, sodeloval je na dogodkih koprske zveze borcev in obiskal delavce Luke Koper.

Ena izmed točk, ki jo je izpostavilo več poslancev SDS, je »ugotovitev«, da sredstva za delovanje na terenu ne zadoščajo za pokritje vseh njihovih stroškov. To sta na primer navedla Bojan Podkrajšek in Marijan Pojbič, pri Branku Grimsu pa je tarnanje o premajhnem pavšalu že stalnica... Andrej Čuš je v poročilu izpostavil tudi svojo stalno prisotnost na spletu oziroma socialnih omrežjih – uporablja namreč tako twitter kot facebook. S pavšalom za delo v volilni enoti pa je pomagal mladinskim društvom v spodnjem Podravju. Svojo dobrodelnost sta izpostavila tudi njegova strankarska kolega Žan Mahnič in Tomaž Lisec. Prvi je s 60 evri mesečno štipendiral dijaka. »Del sredstev sem občasno podelil v dobrodelne, humanitarne in športne namene,« je izpostavil Lisec. Glede na določila, ki urejajo porabo sredstev za delo v volilni enoti, pa omenjeni pavšal ni namenjen darovanju v dobrodelne namene. V te namene bi lahko poslanci, katerih bruto plača se giblje od treh tisočakov (Tanja Cink) pa do 5500 evrov (Milan Brglez), prispevali iz svojih žepov.