Homan pa je bil v popoldanskem času tudi posrednik. To pomeni, da je najprej opravil postopek posredovanja med občani in podobno, nato pa o tem napisal poročilo, na podlagi katerega je zavod Concordia iz Ljubljane kranjski občini izdal račun. Račun je na občini prišel v roke za to pristojnega funkcionarja, Bojana Homana, ki je naročil plačilo računa zavodu Concordia, ta pa je Homanu (posredniku) plačal opravljeno posredovanje. V resnici je tako Homan za opravljeno storitev prejel denar iz proračuna občine, kjer je bil funkcionar.

S celotno zadevo se je ukvarjala tudi komisija za preprečevanje korupcije, ki pa je zadevo prepustila policiji. Ta še ni zaključila predkazenskega postopka. Mestna občina Kranj se je po izjavi takratnega direktorja uprave Mitje Heraka s posredovanji, računi in poročili začela ukvarjati jeseni 2014, župan pa je odredil revizijo, ki je bila končana konec aprila letos.

Povsod vmešan podžupan

Revizija ugotavlja, da je Bojan Homan sprejel sklep o razpisu za izbor izvajalca posredovanj, vendar za to ni imel pisnega pooblastila. Imel pa je pooblastilo, da lahko nadomešča župana. Na razpis, ki je bil objavljen le na spletni strani občine, je prispela le ena ponudba. Zadnji dan razpisa se je prijavil inštitut za posredovanje Concordia. Zapisnika o odpiranju vlog revizorji niso našli. Concordia je že dva meseca po podpisu pogodbe o posredovanjih podpisala dodatek, ki je ceno podvojil. Po ocenah revizorjev to pomeni spremembo pogojev javnega razpisa. Oboje – pogodbo in dodatek je podpisal podžupan in hkrati posrednik Bojan Homan, ki je odigral tudi poglavitno vlogo pri javnem razpisu oziroma izboru. Revizorji so tudi ugotovili, da ni ustreznih dokumentov, ki bi lahko potrdili, da se število obračunanih posredovanj ujema z izplačili.

Možna kršitev kodeksa javnih uslužbencev

Glede na to, da je Bojan Homan hkrati nastopal v vlogi podžupana in posrednika, pa revizija ocenjuje, da njegovo ravnanje krši zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je opravljal pridobitno dejavnost kot funkcionar, to pa omenjeni zakon prepoveduje. Enako sporno je tako tudi delo posredovalke in obenem občinske uradnice Tatjane Hudobivnik, revizorji pa opozarjajo na možno kršitev kodeksa javnih uslužbencev. Hudobivnikova je sicer v postopku revizije odgovorila, da je posredovanja opravljala za Concordio in z občino v tem primeru ni imela nič. Hudobivnikova meni, da njena dejavnost ni bila v nasprotju interesov, njeni nadrejeni pa so se z njo strinjali. Za dodatna pojasnila Hudobivnikova ni bila dosegljiva.

Izjave Bojana Homana v revizijskem poročilu nismo zasledili, na naše vprašanje o njegovi vlogi pri vsem skupaj pa nam je odgovoril, da ne bo ničesar komentiral in je vse potrebno zapisano v revizijskem poročilu. Tanja Pia Metelko, direktorica Concordie, nam je pred časom potrdila stik s kriminalisti glede preiskave, več ni želela dodati. Inštitut Concordia je po podatkih supervizorja za opravljene mediacijske storitve od januarja 2010 do januarja letos od kranjske občine prejel 56.000 evrov. S tem, ali je prišlo morda tudi do napačnega prikazovanja števila posredovanj oziroma zaračunavanja neopravljenih storitev, pa se ukvarja tudi predkazenski postopek.