Grožnja, da utegne stečaj športnega centra pahniti občino v prepad, ni novost. Občina se je lani krčevito zavzemala za nakup podjetja z argumentom, da mariborski proračun ne bi prenesel večmilijonskih obremenitev, ki bi jih povzročil stečaj Športnega centra Pohorje. Občina bi namreč morala vrniti več milijonov evropskih sredstev, pridobljenih za izgradnjo nove krožne kabinske žičnice. Poleg tega je bivši župan Franc Kangler leta 2009 podpisal še aneks h koncesijski pogodbi, na podlagi katerega se je občina zavezala v primeru stečaja prevzeti del dolgov podjetja.

Vplačano aro pogoltnil stečaj

Vračanje teh milijonov bi povzročilo insolventnost občine in konec vseh vlaganj v šole, vrtce, zdravstvene domove, ceste, kanalizacijo in druge nujno potrebne infrastrukture. Občinarji so zato lani sklenili, da je podjetje Nipa, hčerinsko podjetje javnega podjetja Nigrad, vplačalo 310.000 evrov are za nakup podjetja. A je posel padel v vodo in je tudi ta denar utonil v stečajni masi prezadolženega športnega centra.

Zgoraj omenjene bojazni občinarjev se utegnejo boleče materializirati. Vendar iz drugih razlogov. Županstvo Maribora je namreč po lanskem stečaju Športnega centra Pohorje uveljavilo izločitveno pravico in je iz stečajne mase vzelo v last večino žičniške infrastrukture ter druge nepremičnine na smučiščih, zato da je lahko rešilo lansko smučarsko sezono.

Stečajni upravitelj Dubrovski je zdaj občini izstavil račun za to njeno skrb v prid gospodarstvu in turizmu. Maribor mora v stečajno maso vplačati nekaj več kot 17 milijonov evrov. Rok plačila je 30 dni, možno pa je tudi obročno plačilo, če občini uspe skleniti dogovor z Družbo za upravljanje terjatev bank. Njej mora namreč poplačati približno 20 milijonov evrov vredne terjatve zaradi že omenjenih poroštev, ki jih je podpisal Kangler. Če bi občina plačala Družbi za upravljanje terjatev bank, bi se pobotali s terjatvijo Športnega centra Pohorje v stečaju, nam je razložil Dubrovski, ki je prepričan, da so se na občini vseskozi zavedali svojih obveznosti.

Ali občinarji poznajo upraviteljev izračun?

»Metodologija izračuna jim je zagotovo znana. Morda niso poznali natančne številke, čeprav so v preteklosti omenjali celo nekoliko višjo vsoto,« nam je razložil. Seveda ima občina možnost sprožiti pravdo, vendar je Dubrovski prepričan, da je terjatev nesporna in da pravdanje ne bi bilo gospodarno. »Po razpletu sodnega postopka bo znesek samo še višji zaradi zamudnih obresti in pravdnih stroškov,« je opozoril.

Iz odgovora občine je mogoče razbrati, da ekipi župana Fištravca ni povsem jasna matematika upravitelja Dubrovskega. »Iz obrazložitve sploh ni razvidno, kako in na podlagi kakšnih izračunov je bil izračunan znesek,« so zapisali in napovedali pritožbo zoper sklep sodišča.

Vodstvo občine domneva, da je odkupna vrednost, ki jo je določil stečajni upravitelj, nastala na podlagi pogodb in poroštev, ki jih je, deloma tudi brez potrditve mestnega sveta, podpisal Kangler. »Na ta dejstva je vodstvo Mestne občine Maribor opozarjalo že pred stečajem ŠC Pohorje,« so sporočili.