Pravilna oskrba vrta

S pravilnim urejanjem vrta in pravilno oskrbo rastlin boste v veliki meri zaščitili svoje vrtnine pred škodljivci in boleznimi. Stalno vkopavanje velikih količin organskega materiala izboljša strukturo tal in omogoči krepko rast rastlin, ki so zato odpornejše proti okužbam in poškodbam.

Obdelovalne površine redno čistite ter z njih odstranjujte plevele in rastlinske ostanke, da se tam ne bi mogli skrivati ali prezimovati škodljivci in bolezenske klice. Rastline tudi pozorno opazujte, da boste našli že prva znamenja okužb ali napada škodljivcev, na primer listnih uši na vrhu poganjka.

Prijateljski plenilci

Z vodo, primerno hrano in zatočišči boste na vrt privabili številne koristne živali, ki bodo uničevale škodljivce. Krmilnice bodo na vrt privabile ptice pevke, ki se hranijo z listnimi ušmi, gosenicami, polži in drugimi škodljivci. Ježi bodo lovili polže, lazarje in ogrce ter vse vrste drugih žuželčjih ličink, zato spodbujajte njihovo zadrževanje na vrtu in jim za skrivališče pustite nekaj listja ali starih hlodov. Če se škodljive žuželke vseeno namnožijo, jih poskusite zatreti z biotičnimi sredstvi.

Vir: priloga Nika