Fasado bi se dalo sanirati, vendar le tako, da se vstopi v stanovanje soseda. Na to sem opozorila soseda, ki pa se ne pusti kaj dosti motiti. Organizirala sem celo zidarja, da fasado sanira, a sosed ne dopusti vstopa v svoje stanovanje, češ da je to njegova pravica. Zanima me, ali to drži oziroma kako rešiti problem.

Odgovor: Etažni lastnik mora dovoliti vstop v svoje stanovanje, da se lahko opravijo popravila in izboljšave na skupnih delih, ki jih drugače ni moč opraviti oziroma jih je moč opraviti le z nesorazmernimi stroški. Če etažni lastnik ne dovoli vstopa, lahko o tem na zahtevo upravnika odloči sodišče v nepravdnem postopku, pri čemer seveda nastanejo stroški, ki bodo bremenili njega. V tem primeru se morajo popravila oziroma izboljšave izvesti v najkrajšem možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo etažnega lastnika, etažni lastnik pa mora biti o posegih obveščen v najkrajšem možnem času. Problem lahko torej v primeru, če etažni lastnik nasprotuje vstopu, rešite tudi sodno.

Vprašanje: Zanima nas, ali lahko dosežemo, da se eden od etažnih lastnikov, ki se v našem bloku obupno obnaša, tako da nam stalno nagaja in je nasploh v vseh zadevah nekooperativen, izseli iz našega bloka.

Odgovor: Načelno je možno tudi to. Najprej pa ga morate opomniti. To lahko storite v primeru, če etažni lastnik grobo krši temeljna pravila sosedskega sožitja ali svoje dolžnosti po pogodbi o medsebojnih razmerjih, tako da je skupnost z njim nevzdržna. V tem primeru lahko tisti etažni lastniki, ki imate več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih, sprejmete sklep, da se ga opomni. Če pa bi nekooperativni etažni lastnik še naprej nadaljeval s svojim ravnanjem, potem lahko etažni lastniki (seveda tisti, ki imate več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih) sprejmete sklep, da se vloži tožba za njegovo izključitev in prodajo njegovega posameznega dela. V tem primeru se sodba izvrši skladno s pravili, ki urejajo izvršbo na nepremičnine.

Mag. Boštjan J. Turk