Tokrat predstavljamo toplotne črpalke zemlja/voda za stanovanjsko rabo (torej za objekte z letnimi toplotnimi potrebami do največ 17.000 kWh/a ali letno porabo kurilnega olja do 2000 litrov).

Glavne prednosti toplotnih črpalk zemlja/voda Kronoterm so:

– celoletno samostojno (brez pomoči drugih ogrevalnih naprav) ogrevanje in priprava tople sanitarne vode,

– izkoriščanje geotermalne energije kot najbolj zanesljivega, neomejenega in do okolja prijaznega obnovljivega vira toplote,

– izredno varčna in zanesljiva toplotna črpalka zemlja/voda Kronoterm,

– Cloud.Kronoterm.com omogoča upravljanje z udobjem doma ter spremljanje celotnega sistema preko mobilnih naprav in računalnika,

– v času življenjske dobe sistema ponuja vso tehnično podporo, nasvete in servis strokovna ter odzivna servisna služba Kronoterm,

– nakup podpira Eko sklad s subvencijami v višini do 2500 evrov.

Kljub odličnim lastnostim toplotnih črpalk zemlja/voda, je med prebivalstvom nekakšen strah glede vrtanja geosond ali polaganja horizontalnega zemeljskega kolektorja. Za lažjo odločitev zainteresiranih smo zato pripravili nekaj pogostih vprašanj in odgovorov strokovnjakov.

Kje se lahko pozanimam o izvedbi sistema?

Brezplačen ogled izvedljivosti, pripravo ponudbe in izvedbo sistema lahko naročite pri pooblaščenih partnerjih Termo-tehnike ali na sedežu podjetja Termo-tehnika - Kronoterm in pri podjetju Vrtine Palir, ki izvaja vrtanje geosond (kakor tudi vrtin za sisteme voda/voda).

Kakšen je okvirni rok izvedbe od naročila do uporabe?

Dobavni rok toplotne črpalke in opreme je približno dva do tri tedne, izvedba vrtine, zemeljske sonde in povezovalne kinete traja dva do tri dni in montaža ter povezava sistema prav tako dva do tri dni. Celotno investicijo je torej moč izpeljati v dveh do treh tednih.

Koliko prostora potrebujem pri hiši za postavitev strojev med izvedbo vrtine?

Vrtanje se izvaja z najsodobnejšim urbanim vrtalnim strojem commachio, ki je 2 metra širok in 6 metrov dolg. Opremljen je z gumijastimi gosenicami, primernimi tudi za občutljive podlage (asfalt, tlakovci, trata, ploščice itn.). Stroj ima poseben cevni sistem preventerja, ki odpadni material odlaga in shranjuje v poseben zabojnik ali prikolico in tako preprečuje, da bi se okolica vrtanja onesnažila z odpadnim materialom. Tako je moč vrtati celo 1,5 metra od objekta brez bojazni poškodb ali onesnaženja fasade.

Ali je mogoča izvedba sistema in izkoriščanje geotermalne energije povsod v Sloveniji in ali so potrebna kakšna posebna dovoljenja?

Geotermalno energijo je možno izkoriščati povsod v Sloveniji, razen na strogo varovanih vodovarstvenih območjih, in to brez kakršnih koli dovoljenj. Vsekakor se zaradi ugotavljanja zahtevnosti vrtanja sestavo tal predhodno preveri.

Ali so lahko nad zemeljsko sondo in povezovalnimi cevmi trata, rože, drevesa, tlakovci, asfalt itd.?

Nad vrtino oziroma zemeljsko sodno in povezovalno kineto se lahko nahajajo vse vrste tlakov in rastlin, razen dreves.

Kolikšna je minimalna oddaljenost vrtine od objekta?

Zemeljska sonda ne vpliva na statičnost tal, zato je lahko na poljubni oddaljenosti od objekta, lahko se naredi celo v temeljih objekta v fazi gradnje.

Ob odgovorih na takšna vprašanja in informaciji, da so pri Termo-tehniki v sodelovanju z izvajalcem vrtin Vrtine Palir sestavili dva izredno zanimiva sistemska paketa zemlja/voda (toplotna črpalk, bojler, geosonda, ostala oprema, zagon), lahko rečemo, da so se toplotne črpalke zemlja/voda močno približale toplotnim črpalkam zrak/voda. (sč)