Loški muzej zadnje čase sicer dosega velike uspehe, odmevni sta bili tako razstavi o Groharjevih portretih in o orožju, državnega pomena pa je restavriranje grajske kapele, kjer so povsem na novo odkrili izredno pomembne poslikave. Muzej je preuredil tudi celo vrsto svojih zbirk, vsako leto ga obišče več kot 50.000 ljudi, pri čemer se število ne zmanjšuje.

O novem direktorju bo odločala lokalna politika, pa čeprav ustanova, ki je del državne mreže muzejev, večino denarja dobiva od ministrstva za kulturo. Izbor in imenovanje bo namreč opravila komisija za volitve in imenovanja loškega občinskega sveta.

»Ta teden bomo opravili pogovore s kandidati, odločitev pa bo lahko sprejeta že v dveh tednih. Ker do prvega junija, ko se Mlakarjevi izteče mandat, občinski svet ne bo mogel potrditi naše odločitve, bomo vmes Mlakarjevo imenovali za vršilko dolžnosti. S tem si bomo kupili še nekaj časa, če bi se morda odločili, da pred imenovanjem počakamo na rezultate revizije poslovanja Loškega muzeja,« je povedal loški podžupan in predsednik komisije Tine Radinja.

Prav postopki okoli revizije so v preteklih mesecih močno razburkali javnost. Občina Škofja Loka se je namreč odločila, da opravi revizijo v vseh svojih javnih zavodih, začenši s tistimi, kjer direktorjem letos poteče mandat.

Letos že menjava v zavodu za šport

Najprej je na vrsto prišel zavod za šport, ki ga je vrsto let vodil Aleš Murn. Čeprav bi se mu mandat iztekel aprila, je že novembra lani odstopil. Revizija je potem pokazala številne nepravilnosti, med drugim so odkrili tudi za deset razredov previsoke plače, nepravilnosti pri računovodskih in finančnih izkazih ter oddajanju prostorov. Občinski svet se je z revizijo, ki jo je opravilo podjetje IJFP revizija in občini zanjo zaračunalo 1500 evrov, seznanil na marčevski seji, na kateri je za novega direktorja potrdil Igorja Drakslerja, člana občinskega sveta in nekdanjega župana Škofje Loke.

Ali se podoben scenarij, revizija in nato menjava vodstva, obeta tudi pri Loškem muzeju? Prvo revizijo je prav tako pri podjetju IJFP revizija občina naročila že v začetku leta. Revizor ni bil uspešen pri pridobivanju podatkov muzeja, češ da je bilo vodstvo neodzivno. Po drugi strani pa je Mlakarjeva opozarjala, da je revizor podatke zahteval kar prek elektronske pošte, na poziv, naj se oglasijo osebno, pa se ni odzval. Kakor koli že, IJFP je pripravil revizijsko poročilo zgolj na podlagi javno dostopnih podatkov in med drugim ugotovil, da je muzej napačno prerazporejal višek sredstev, ki jih je pridobil na trgu.

Tako predsednica novega sveta zavoda Lidija Goljat Prelogar kot ne nazadnje tudi ministrstvo za finance sta omenjeno poročilo označila za »revizijo, ki to ni«. »Priporočamo, da se med Loškim muzejem in občino Škofja Loka čim prej vzpostavi korektna in strokovna komunikacija. Samo tako bodo odpravljeni morebitni dvomi, ki škodijo ugledu obeh oseb javnega prava in po nepotrebnem zahtevajo davkoplačevalski denar,« so bili ostri na ministrstvu za finance.

Nova revizija poslovanja Loškega muzeja

Občinski svet je na zadnji seji že odločil, da opravijo novo revizijo, kar je predlagal tudi svet zavoda in s čimer se strinja tudi Jana Mlakar. V isti sapi pa dodaja, da je muzej že sam naročil revizijo za leto 2013, ki ni pokazala nepravilnosti, in da nova revizija pravzaprav ne bi bila potrebna, češ da jo je treba po zakonu opravljati na tri leta. Župan Miha Ješe je svetnikom že na seji dejal, da bo tudi drugo revizijo zaradi nižjih stroškov verjetno opravilo kar isto podjetje, pa čeprav je prišlo glede na objavljeno poročilo do precejšnjega spora med revizorsko hišo in muzejem.

Da so možnosti za vnovičen mandat slabe, se zaveda tudi Jana Mlakar, a tega ne želi komentirati. »Naj govorijo številke in uspešni projekti, na podlagi katerih nam je uspelo pridobiti ogromno državnih sredstev. Ta so se letos celo povečala, v drugih podobnih javnih zavodih pa zmanjšala. To pomeni, da pripravljamo dobre projekte. O tem, da naj bi bila po izteku mandata vršilka dolžnosti, pa me ni nihče obvestil, niti vprašal. Občina že od januarja ve, da mi junija poteče mandat, o tem sem obvestila tudi župana,« je pojasnila Mlakarjeva.