Novica je močno odmevala. Namen usklajenega delovanja naj bi bil po mnenju poznavalcev poskušati znižati prodajno vrednost družbe, s čimer so seznanjeni tudi v vladi, dogajanje, povezano s prodajo, pa bi lahko tudi do konca ustavilo privatizacijo družbe. Vrednost delnice se sicer glede na težo informacije ni bistveno spremenila, tečaj se je tako ustalil nekaj pod 110 evrov. Odločitev o nadaljevanju postopkov prodaje družbe lahko pričakujemo v tekočem tednu. Pri tem je treba poudariti, da se bliža presečni datum do upravičenja delničarjev do dividende v višini 10 evrov bruto po delnici. Vsekakor bo relativno visoka izplačana dividenda tudi odločujoči faktor pri določitvi prodajne cene. Ta je težje določljiva, kar se vidi tudi po večjem razponu med posameznimi analitiki. Ugibanj je veliko, in sicer od 90 pa do 115 evrov.

Očitke o usklajenem delovanju so v družbi Cinven odločno zanikali ter zagotovili, da ne obstaja kakršen koli dogovor med družbo Cinven in Deutsche Telekomom pri nakupu družbe Telekom Slovenije. Cinven želi podjetje kupiti ter vlagati v omrežje ter tako zagotoviti uspešno poslovanje podjetja na dolgi rok. Po neuradnih informacijah, uradno samega prodajnega postopka ne komentira nihče, naj bi Cinven zanimal tudi odkup terjatev DUTB (Družba za upravljanje terjatev bank) do družbe T2. Cinven bi lahko nato obe družbi združil, kar pa bi utegnilo zmotiti varuha konkurence, saj bi bila združena družba lastnica celotnega oziroma večjega deleža optičnega omrežja v državi.

Vsekakor bo slika nekoliko jasnejša v sredo, ko bo Telekom Slovenije objavil rezultate prvega trimesečja. Upad prihodkov in naročnikov se zaradi ohlajanja panoge in vedno hitrejšega spreminjanja poslovnih modelov že pozna, s tem pa utegne Telekom Slovenije kmalu zaiti v rdeče številke.