Društvo, ki je bilo kot 'požarna bramba' ustanovljeno z razglasom leta 1872 se lahko pohvali tudi z gasilskim domom – leta 1932 ga je namreč zasnoval Jože Plečnik. Društvo PGD Ljubljana - Vič vodijo: predsednik Rok Robežnik, GČ, poveljnik Jernej Pance, GČ I. stopnje, podpredsednik Andrej Lešnjak, GČ II. stopnje, tajnik Gregor Gomboši, VG, blagajnik Andrej Sever, GČ II. stopnje, gospodar doma Zdenko Požar, gas. II. stopnje, mentor mladine Ljubo Simić, VG, glavni strojnik, Roman Butala, NGČ II. stopnje in drugi.

Tretje društvo na Kranjskem

Novembra 1872 ustanovljena Prostovoljna požarna bramba Vič-Glince je bila šele tretje gasilsko društvo v takratni deželi Kranjski. V gasilske vrste so tedaj sprejeli dvajset članov, pri čemer njihova verska, politična ali narodna pripadnost ni bila pomembna. Znano je, da so bili prostovoljni gasilci na Slovenskem v tem času pod močnim nemškim vplivom in da je poslovanje in poveljevanje potekalo v nemščini. V to so jih silile takratne razmere in stiki z avstrijskimi podjetji za gasilsko opremo in orodje, tujimi zavarovalnicami in deželnimi oblastmi. V PGD Ljubljana-Vič se je ohranila vsebina razglasa, ki je leta 1872 visel na občinskih vratih in vabil mlade, da se včlanijo v požarno brambo. Celotno vsebino razglasa navajamo v okvirju.

Pripravljeni za ukrepanje ob poplavah

Operativna dejavnost je osrednje delo društva in kvalitetna gasilska vozila so njen temelj. Svoje prvo vozilo so v društvu kupili leta 1937 (prevažal je do 20 oseb, 800 metrov vrvi in 12-metrsko lestev), vozni park so posodobili v letih 1963, 1972, 2005 z vozilom MAN in končno leta 2012 terenskim vozilom za prevoz moštva. Po katastrofalnih septembrskih poplavah leta 2010 se je namreč pokazala potreba po nabavi nekoliko višjega vozila s štirikolesnim pogonom, ki bi se bilo ob posredovanju sposobno soočati z različnimi vremenskimi okoliščinami. V letu 2013 so opremo za posredovanje ob poplavah in reševanju na vodi ter iz nje dopolnili še z gasilskim čolnom, ki so ga prejeli od kolegov iz Gasilske brigade Ljubljana. V preteklem letu so se soočili s kar tremi naravnimi nesrečami – posredovali so ob žledu, ki je prizadel tudi Mestno občino LJubljana, ponovno v jesenskih poplavah, prvič pa so tudi mednarodno, v BiH in Srbiji, ko so ti državi spomladi 2014 prizadele katastrofalne poplave.

Bogata zgodovina je spodbuda za prihodnje delo

Res je operativna dejavnost osrednje delo društva, a ni edina: obilo energije, volje in znanja posveča tudi vzgoji ter usposabljanju gasilskega podmladka, ki v pionirskih in mladinskih vrstah združuje zainteresirane otroke. Ti se od začetka učijo osnovnih korakov gasilstva, solidarnosti, tovarištva in medsebojnega spoštovanja. Ravno tako ohranjajo dediščino njihovih prednikov v smislu organiziranega druženja gasilskih veteranov in skrbi za gasilski muzej, ki ga imajo v svojem gasilskem domu in prikazuje zgodovino društva vse od začetkov.