Vse bolj priljubljenim hotelom za žuželke se nismo mogli več ogibati, smo pa izdelavo izrabili še za preverjanje znanja o žaganju in spajanju lesa pod različnimi koti. Pod imenom hotel za žuželke najdemo v trgovinah lesene konstrukcije različnih velikosti in oblik, a šele domača izdelava dopušča neomejeno poigravanje z oblikami in materiali, s katerimi zapolnimo izdelan leseni okvir. Žuželke se rade naselijo v najbolj različne odprtine in ožine, zato lahko dovolj materiala za veliko škatlo naberemo prav povsod. Mi smo se odločili za dve konceptualni hiški – obalno s storži in sredozemskim rastjem ter bolj kontinentalno, pri kateri prevladujejo veje, les in listje iz gozda.

Ne otežite si dela

Odmaknili smo se od tradicionalnih oblik in se podali v geometrijo, saj smo projekt začeli s skico dveh hišk, prve v obliki sedemkotnika in druge v obliki deltoida. V tej fazi smo nekoliko osvežili spomin na geometrijo, da smo dobili kote, pod katerimi smo morali odrezati deske. Za nastavitev kota na namizni žagi smo najprej izdelali šablono iz odpadnega lesa, da smo kot žage nastavili glede na to šablono in ne oznake na žagi, saj lahko že majhno odstopanje oteži celotno sestavljanje. Privoščili si bomo malo preskakovanja in pri našem opisu ne bomo popolnoma sledili zaporedju, temveč bomo takoj predstavili naše sklepe. Izdelava popolnoma prilagajočega se sedemkotnika s sedmimi notranjimi koti, ki dosegajo 128,571 stopinje, zahteva izjemno natančnost. Vsako odstopanje pri odžaganem kotu se sedemkrat ponovi, namizno žago pa je težko nastaviti na nepravilen kot (64 stopinj in še nekaj, kolikor znaša polovica notranjega kota) tudi ob pomoči šablone. Napako smo potem sicer delno sanirali, a lažje bi bilo načrtovati pet- ali šestkotnik z bolj prizanesljivimi koti (108 oziroma 120 stopinj). Pri izžagovanju deltoida nismo imeli takšnih težav, saj smo spodaj naredili pravi kot, prilagodili pa smo tudi druge kote.

Zatezni pas kot mizarska spona

Po žaganju ob šabloni in blokadi na žagi smo dobili sedem enakih stranic, ki pa se niso popolnoma prilegale. S pilo in brusnim papirjem bi hitro naredili več škode kot koristi, zato smo pogoltnili slino in se sprijaznili s tem, da bo stik imel napako. Pri vijačenju z baterijskim vrtalnikom je prav tako kot pri lepljenju pomembno, da so vsi kosi pred vijačenjem trdno spojeni. Pri pravokotnih spojih si pomagamo z mizarskimi sponami, večkotni okvirji pa tega ne pustijo, zato smo zloženi okvir objeli z zateznim pasom in počasi učvrstili z napenjalcem, tako da smo lahko z vijaki brez odmikov naredili okvir, ki s spodobne razdalje ni kazal prej omenjenih napak.

Pohitimo še čez preostali postopek. Okvir smo s svinčnikom obrisali na deskah, ki so bile izrezane s krožno žago in pritrjene na njegovo notranjo stran kot zadnja stena. Oba hotela za žuželke smo razdelili v tri predele za različne materiale, zato smo iz dveh krajših desk izdelali še notranje police, ki smo jih za natančno pritrditev pred vijačenjem na okvir pritrdili z mizarskimi sponami. Zadnjo steno smo nato z zadnje stran večkrat prevrtali z večjim svedrom za les, da smo izboljšali zračenje materiala, dve luknji pa smo zavrtali tako, da smo skozi napeljali žico za obešanje.

Bivanjske zahteve žuželk

Hotel za žuželke lahko napolnite z najbolj raznovrstnim materialom, saj je vse odvisno od tega, kako daleč se boste odpravili po material. Verjamemo, da so žuželke zelo hvaležna bitja, ki znajo vsak dan potrditi, da so jim všeč najbolj različni materiali, špranje in ožine, lesni ostruški in žaganje, listje, storži, les in suhe veje.

V les zavrtajte luknje različnih dimenzij, ki jim obrusimo površino, da nimajo ostrega vhoda. Ta bi lahko poškodoval samotarske čebele, ki si navadno izberejo takšno domovanje. Najlepše bo, če boste redoljubni in material zložili v urejene skupine, da se izpostavijo različne barve lesa in strukture materialov. S kovinsko mrežo, ki jo pritrdimo z žebljički ali spenjačem preprečite izpadanje manjšega materiala. V naših hotelih smo tako zaščitili listje in storže. Takšen večstanovanjski objekt za žuželke obesite na sončno in zračno mesto, pri čemer ga malo nagnite navzven, da voda ne bo zatekala v notranjost. Odsvetujemo vsako zaščito z barvami ali laki, saj bo žuželkam bolj ugodno v naravnem hotelu, smrekov les pa bo na sončnem in zračnem mestu enakomerno posivel in se obdržal več let. Poleg večjih hotelov so simpatični tudi manjši iz predelanih ptičjih krmilnic in valilnic, opek za shranjevanje steklenic, izrabljenih posod in podobnega. Uporabite domišljijo!

Jošt Bukovec