Kako izdelati nadstrešek pred garažo, ki je 2,5 metra nižje od nivoja terase, in to tako, da strehi ne bi kazili podobe. To je večji izziv, zato se obračamo na vas za nasvet. Odločili smo se za izdelavo lesenega nadstreška s pločevinasto kritino. Za vaš nasvet se vam že vnaprej zahvaljujemo. Danilo

Odgovor: Zaradi večjih nivojskih razlik bo najbolj primerno, da sta nadstreška oblikovana ločeno. Predlagava, da pred garažo postavite sodoben nadstrešek z ravno zeleno streho, ki bo vizualno nadaljevala zeleno škarpo za garažo in bo estetska dopolnitev zunanje ureditve okolice.

Nadstrešek je zasnovan tako, da je ena polovica strehe polna, druga pa prozorna, s čimer ne zakriva fasade in je omogočen prehod svetlobe v notranjost hiše skozi bližnje okno. Zelena streha je pokrita z bitumenskimi trakovi, ki jim sledijo druge plasti, ki sestavljajo ekstenzivno ozelenjeno ravno streho. Prosojni del strehe je nekoliko odmaknjen od fasade, tako da prepreči neposredno škropljenje dežja po njej. Pokrit je s prozornimi polikarbonatnimi ploščami, pritrjenimi na leseno konstrukcijo.

Nosilno konstrukcijo sestavljajo leseni stebri na kovinskih podstavkih in lamelirani leseni nosilci, ki so na nekaterih mestih dodatno vpeti z jeklenimi palicami. Nadstrešek je obložen z vertikalnimi lesenimi letvami, ki so proti travniku redkejše, da lahko čim več svetlobe prehaja v garažo. Streha je obrobljena s pločevino v antracitni barvi.

Terasa nad garažo je pokrita z enokapnim lesenim nadstreškom. Ta omogoča shranjevanje lesa ali prijetno preživljanje prostega časa ob pogledu na ozelenjeno streho, ki se zliva z okolico.

Želiva vam veliko užitkov na vašem vrtu.

Gregor Vernik, mag. inž. arh. in Dean Marčetič, mag. inž. arh., 2AMV Arhitekti