V vašem sporočilu za javnost trdite, da je razpis nastal na podlagi pobude Združenja splošnih knjižnic. Ko poslušam utemeljitev, ki jo je podala Zdenka Horžen, predsednica Združenja slovenskih splošnih knjižnic, za kulturne novice Radia Študent (Kriminalka kulturne konsumpcije; Tadej Meserko, 30. aprila 2015 ob 15.15), je jasno, da si Združenje slovenskih splošnih knjižnic želi sofinanciranje založbe Beletrina. V izjavi predsednice pa preseneča še izjava, da je edino Beletrina pripravila sistem za izposojo, druge založbe pa ne. Naloga založb ni izposoja knjig, temveč prodaja, naloga knjižnic pa je izposoja knjig in neknjižnega gradiva, tudi e-knjig, in zato je njihova naloga, da izposojo organizirajo, promovirajo itd.

Zaradi navedenega vas prosim za pojasnila in podatke.

V sporočilu za javnost ugotavljate, da ste evidentirali 12 kandidatov. Prosim, da jih na podlagi svoje analize stanja razkrijete javnosti, saj javnost ne ve, katere neprofitne organizacije imajo v svojem fundusu več kot 300 različnih naslovov e-knjig ter so lastnice programa informacijske podpore e-knjigi, ki stane več kot 20.000 evrov na leto, treba pa je prišteti še letne stroške vzdrževanja v višini 10 odstotkov. Število knjig in lastništvo sta razpisna pogoja vašega razpisa. Zagotovo naše skupinske prijave med evidentiranimi v analizi ni v vaši evidenci.

Občutek imam, da je bil razpis umaknjen zato, ker je Beletrina dobila konkurenco v naši prijavi in ker bi morali na ministrstvu dokazati, da je Beletrina v letih 2012, 2013 in 2014 izpolnjevala pogodbene obveznosti do vas oziroma države. Prepričan sem, da jih ni izpolnjevala od leta 2007, zato sprašujem, kdo je omogočil založbi, da pridobiva sredstva v letih 2007–2014, kot je razvidno iz revizorja, kljub temu da ni izpolnjevala temeljnega pogoja vseh razpisov, tj. opravljenih pogodbenih obveznosti iz preteklosti. Ob tem pa prosim, ne pozabite na odgovornost vpletenih oseb.

Prosim tudi za pojasnilo, na kakšni pravni osnovi je bil razpis umaknjen, saj pravilnik, na katerega se sklicujete, umika razpisa ne predvideva.

Zanima me, ali bo razpis glede na to, da so sredstva predvidena, ponovljen in seveda kdaj. Če razpis ne bo ponovljen, pa nas zanima, kam bodo šla sredstva glede na to, da se pogovarjamo več kot 300.000 evrih.

V pričakovanju vaših odgovorov vas lepo pozdravljam.

Jože Piano, Ebesede, član konzorcija prijavitelja 2