O strokovnih rešitvah spet od začetka

Na vprašanje novinarjev, zakaj morajo strokovnjaki pripraviti strokovne rešitve za sanacijo Celjske kotline, ko pa so te vendarle že nekaj časa pripravljene, je ministrica Majcnova odgovorila: »Res je. Že leta 2013 je bilo vse pripravljeno, pa se je zadeva s sprejemom uredbe ustavila. Vendar pa je treba opozoriti, da ustrezna, strokovno podprta in glede na potrebne podatke izvedbena uredba o tleh še ni sprejeta. Sedanja uredba namreč obravnava samo tla, ki so namenjena kmetijski proizvodnji, zato je za pripravo gradiva treba sprejeti takšno, ki bo zajela tudi kakovost tal v urbanih območjih.«

Pojasnila je še, da bodo morali biti predlagani ukrepi za sanacijo celjske kotline usklajeni tudi z novo uredbo, ki govori o trenutni kakovosti tal pri večjih industrijskih obratih in jo bo ministrstvo sprejelo do konca leta.

Celjski župan Bojan Šrot je v zadnjih letih že večkrat javno opozoril, da občina sama ne bo zmogla takšnega finančnega bremena in pri sanaciji širšega območja pričakuje pomoč države. Toda ministrica glede denarja ni dajala nobenih obljub. Zagotovila je le, da bo država financirala sanacijo nezakonitega odlagališča v Bukovžlaku. »O denarju bomo govorili takrat, ko bomo vedeli, koliko bodo ukrepi stali. Po zakonu o varstvu okolja mora sredstva za sanacijo zagotoviti povzročitelj. Danes o tem težko govorim. Tudi to bo delo delovne skupine, sicer pa menim, da bo za reševanje okoljske problematike Celjske kotline treba sprejeti zakon,« je še dejala ministrica Majcnova.

Tudi župan je prepričan, da bi bilo bolje pripraviti zakon, kot pa da se problem rešuje samo s predpisi. »Že pred leti smo poudarjali, da je v zakonu poleg načina sanacije možno predvideti tudi potrebne finančne vire. Mestna občina bo za to okoljsko sanacijo namenila nekaj lastnih sredstev, predvsem pa računamo na denar Evropske unije. V tej finančni perspektivi za vzhodno kohezijsko regijo je namreč za sanacijo starih industrijskih območij oziroma degradiranih okolij predvidenih okoli 80 milijonov evrov,« pravi Šrot.

Staro cinkarno bodo kmalu očistili

Po njegovem mnenju bi se lahko sanacija začela do konca prihodnjega leta. S tem pa seveda ni mislil največjih okoljskih grehov, ki ju je treba čim prej odpraviti. Gre za sanacijo s težkimi kovinami močno onesnaženega območja stare cinkarne, za katero je zadolžena Mestna občina Celje, in za nezakonito odlagališče v Bukovžlaku, zaradi katerega naši državi grozi zelo visoka denarna kazen evropskega sodišča.

Ker je vsem jasno, da je pot do cilja še dolga, se zdi županu v tem prehodnem obdobju še posebej pomembno, da so ljudje natančno obveščeni o nevarnostih, ki bi jim morda lahko pretile. S tem misli predvsem na čim bolj varno pridelavo hrane na domačih vrtovih.

Znano je, da se država še ni lotila sanacije nezakonitega odlagališča v Bukovžlaku, medtem ko je občina tik pred tem, da reši dolgoletni problem sanacije stare cinkarne. Šentjursko podjetje Stonex je saniralo 10.000 od skupno 13.500 kubičnih metrov onesnažene zemljine. Znani so tudi rezultati kemijske analize zemljine, ki so jo pri gradnji protipoplavnih nasipov ob reki Hudinji izkopali gradbinci podjetja Eko Nivo. Ministrica je včeraj povedala, da gre za odpadke, ki niso nevarni, čeprav imajo nekoliko povišano vsebnost kovin in jih zato za nasipe ne smejo uporabiti.