Odgovor: Če gre za posodobitev, ki je v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami, in je v osebnem interesu najemnika, da vstavi tak števec, potem mu ne morete nasprotovati, lahko pa pogojujete svoje soglasje s tem, da mora ob prenehanju najemnega razmerja vzpostaviti prejšnje stanje ali pa se mora na ta račun odpovedati povrnitvi lastnih vlaganj.

Vprašanje: Katera vlaganja, ki jih je opravil v času trajanja najemne pogodbe, moram najemniku povrniti?

Odgovor: Zakon določa, da ima najemnik ob izselitvi iz stanovanja pravico zahtevati povrnitev vlaganj, ki so bila potrebna in koristna ter za katera je pridobil predhodno soglasje lastnika.

Mag. Boštjan J. Turk