Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija se v okviru dosedanje pogodbe investicije v zmanjšanem obsegu ne da izvesti. Zato bo treba pripraviti novo investicijsko dokumentacijo. »To seveda pomeni, da s 1. januarjem 2016 ne bomo imeli lastne infrastrukture za predelavo odpadkov in bomo morali v nekem prehodnem obdobju zagotoviti obdelavo odpadkov nekje drugje, nato pa obdelane odpadke voziti nazaj v Leskovec. Vodstvo družbe smo pooblastili, da poišče najbolj optimalno rešitev.« Možne lokacije, kjer že imajo centre za ravnanje z odpadki, so Celje, Puconci, Krško ter bodoči center v Ljubljani.

Nov projekt najverjetneje brez posavskih občin

Če bi se občine odločile za gradnjo mehansko-biološke obdelave odpadkov v manjšem obsegu, bi to lahko po besedah Albina Kregarja izvedli v dveh letih in pol. Najverjetneje pa se za sodelovanje pri projektu ne bodo odločile posavske občine, saj v Krškem že imajo tehnologijo za obdelavo odpadkov. Tudi Kregar priznava, da »se lahko zgodi, da bo k projektu mehansko-biološke obdelave pristopilo manj občin«.

Občine bodo zdaj skušale »rešiti« vsaj 950.000 evrov evropskega in državnega denarja, ki so ga v okviru druge faze Ceroda dobile za čistilno napravo, ki že deluje. »Po dosedanjih dogovorih z ministrstvom so možnosti, da se to fazo samostojno opredeli in da sredstev ne bo treba vračati,« dodaja Macedoni. Dejstvo pa je, da je bilo pri pripravi dokumentacije za drugo fazo Ceroda že opravljenih za 1,4 milijona evrov del. Poleg tega občino toži tudi izbran izvajalec, podjetje Riko, za neplačana dela v višini 700.000 evrov.