In še primerjava. Slovaški telekom je imel lani 768 milijonov evrov poslovnih prihodkov, slovenski 764 milijonov evrov. EBITDA je pri Slovakih znašal 310 milijonov evrov, kar pomeni, da je bil njegov delež v čistih prihodkih od prodaje 40 odstotkov. Pri našem telekomu smo lani imeli 170 milijonov evrov EBITDA, tako da je znašal ta delež v čistih prihodkih od prodaje le 22,2 odstotka. Leto poprej se je isti delež pri slovaškem telekomu gibal pri 41 odstotkih, pri našem pa je bil 30,8 odstotka. Za letos naš telekom načrtuje 198 milijonov evrov EBITDA. Pri tem velja omeniti, da imajo Slovaki celo neto finančni presežek, medtem ko je naš telekom na 344 milijonih neto finančnega dolga.

Ob upoštevanju neto finančnega dolga in razpona cene iz IPO bi z uporabo multiplikatorja EBITDA primerljiva cena za naš telekom znašala od 78 do 130 evrov, če bi podobno kot Slovaki prodajali manjšinski delež razpršenim vlagateljem. Pri tem izračunu je višina EBITDA našega telekoma popravljena navzgor zaradi oblikovanja rezervacij, ki so lani za 35 milijonov evrov znižale EBITDA. Ker tak izredni dogodek ne sme vplivati na dolgoročno vrednotenje, je primerno izhodišče pri oceni vrednosti 205 milijonov evrov EBITDA za naš telekom za lani. Včeraj je delnica Telekoma Slovenije končala trgovanje na Ljubljanski borzi pri 114 evrih. Ostaja še odprto vprašanje prevzemne premije, saj je kljub vsemu na prodaj 75 odstotkov Telekoma Slovenije, kar omogoča morebitnemu prevzemniku statutarne spremembe v družbi.

Za konec še realna vrednost tožbenih zahtevkov zoper slovenski Telekom. Včeraj je Telekom Slovenije objavil novico, da mora Tušmobilu izplačati 1,7 milijona evrov skupaj z zamudnimi obrestmi, medtem ko ga je Tušmobil tožil za kar 28,2 milijona evrov s pripadki. Sodišče je priznalo le šest odstotkov tožbenega zahtevka zoper Telekom Slovenije. Po ocenah iz medijev Telekom Slovenije tožijo še za kakšnih 270 milijonov evrov odškodnin. Iz primera Tušmobila in še prej Simobila lahko ocenimo, da je realna vrednost teh tožb precej nižja. Za primerjavo: slovaški telekom ima oblikovanih za 32 milijonov evrov rezervacij za tožbene zahtevke, naš pa 35 milijonov evrov.

In še zadnja novica: slovaška vlada je zadržala objavo rezultatov IPO svojega telekoma za en dan. Bloomberg je objavil, da se za zdaj knjiga naročil zapira pri spodnji cenovni ravni, tako da Slovaška skuša prepričati vlagatelje k izboljšanju ponudb.