Prispevek bo po žepu udaril veliko Škofjeločanov

Ker se v občini končujejo veliki projekti izgradnje kanalizacije, ker se bo nanjo na novo torej priključevalo veliko ljudi, ki bodo morali plačati komunalni prispevek za priklop na kanalizacijo, je razumljivo, da gre za vročo politično temo. Vzemimo konkreten primer. Lanski izračun za hišo, ki stoji na 500 kvadratnih metrov veliki gradbeni parceli in ima 200 kvadratnih metrov tlorisne površine, je pokazal, da je višina prispevka 2260 evrov. V letu dni so snovalci odloka »oklestili« skupne in obračunske stroške, ki vplivajo na višino prispevka, do te mere, da je za enako hišo zdaj predvidena višina prispevka 1862 evrov. A za mnoge je to še vedno preveč!

Na jesenskih volitvah je kandidirala celo Komunalno-ekološka lista, ki je v 28-članskem občinskem svetu pridobila dva sedeža. Njihov malodane edini program je bil boj za nižji prispevek. Lista je na župana pred jutrišnjo sejo občinskega sveta naslovila poziv k umiku te točke dnevnega reda, sicer bodo o domnevnih nepravilnostih pri obračunu prispevka obvestili za to pristojne organe. Bistvo njihovih ugotovitev je, da so stroški obračunani napačno. Ti se izračunajo na podlagi ocene vrednosti obstoječega omrežja in vlaganj občine vanj. »Gre za napihovanje stroškov v želji po polnjenju proračuna na račun visokega komunalnega prispevka. Pri oceni vrednosti omrežja so upoštevali kar novo vrednost brez amortizacije. Pri stroških so upoštevali tudi stroške vzdrževanja, čeprav se ti plačujejo iz kanalščine. To pomeni, da želi občina dvakrat zaračunati isto stvar. Upoštevali so le evropski denar za projekte zadnjih let, ne pa tudi za izgradnjo starejšega omrežja, ki so ga ljudje plačevali s samoprispevki,« opozarja svetnik omenjene Komunalno-ekološke liste Rolando Krajnik.

Ker je občina za gradnjo kanalizacije dobila evropska sredstva, obstaja precejšnja bojazen, da jih bo zaradi morebitnih napak morala vrniti, še opozarja Krajnik. Zakaj? »Za projekt gradnje kanalizacije v Retečah, Godešiču in Gorenji vasi so v vlogi za evropski denar navedli, da bodo v teh vaseh pobrali 870.000 evrov komunalnega prispevka. Izračunali smo, da ga bodo, če bi obveljal predlog odloka, v resnici pobrali milijon evrov več. Ta milijon bi bilo v tem primeru treba vrniti,« meni Rolando Krajnik.

Občane pozivajo, naj le pridejo na sejo sveta

Krajani se bodo z vsemi podrobnostmi domnevno napačno izračunanega prispevka lahko seznanili in pogovorili na današnjem zboru krajanov, ki bo v veliki dvorani kulturnega doma v Retečah ob osmih zvečer. »Višina prispevka je tudi v predvidenem novem odloku nepravična,« meni predsednik KS Godešič Matjaž Krajnik, ki na zbor vabi tudi vse krajane Vincarjev, Puštala in Stare Loke, kjer se bodo prav tako v kratkem priključevali na novo omrežje. Sklicatelji zbora krajanov pozivajo tud vse občane, da se udeležijo jutrišnje seje občinskega sveta kot zainteresirana javnost. Za vse bo v dvorani zagotovo premalo prostora...

Župan Miha Ješe je dejal, da je v predlaganem odloku komunalni prispevek izračunan pravilno in zakonito. »Razlika v višini je po enem letu nastala zato, ker nekaterih projektov nismo v celoti izpeljali, nekaj smo gradili ceneje, kot smo sprva mislili, predvsem pa nam je uspelo dobiti dodaten evropski denar. Tudi če bi lani sprejeli odlok, bi ga letos na podlagi teh novih dejstev popravili. Prepričan sem, da je izračunani prispevek pravičen za vse, saj tokrat prizadene 15,4 odstotka občanov, jaz pa moram gledati tudi na vse preostale, ki še pridejo na vrsto. Zato o višini ne bodo odločali krajani, ki se bodo jutri zbrali na zboru, pač pa občinski svetniki. V četrtek imamo šele prvo branje, sam odlok pa bomo sprejemali na eni od naslednjih sej,« je razložil Ješe ter s tem napovedal vročo pomlad in verjetno tudi poletje.