Zakaj? Večina vzvodov, ki generirajo omenjene spremembe, prihaja od zunaj in ne iz slovenskega, v istih zadnjih sedemdesetih letih precej zaprtega vinarskega sistema. Prinašalci oziroma »vzvodniki« so vinarji, ki po svetu iščejo svoj tržni prostor pod soncem in domov zavedno ali nezavedno prenašajo v svetu uveljavljene prakse. Naslednji prinašalci so vinski trgovci, ki so zavohali potencialno priložnost v prodaji slovenskih vin. Vinarjev, ki se odpravijo po svetu, in trgovcev, ki pridejo k nam v goste, je iz dneva v dan več! Prijatelj, kanadski vinski trgovec Jerzy, trdi, da se bo slovensko vinarstvo v naslednjih desetih letih tako spremenilo, da bo z današnjega stališča nerazpoznavno.

Sistem se torej odpira in zato tudi spreminja. Kam in kako? Obeti pravzaprav ne morejo biti slabi, saj je polpreteklo izhodišče še slabše: strokovno popolnoma zgrešeno enoumje cabernet sauvignona na prostoviseči vzgoji. Prav iz te napake se moramo torej naučiti, da ni absolutne resnice: ne obstaja zgolj izvoz oziroma domači trg, ne obstajajo zgolj lokalne ali internacionalne sorte, ne obstaja zgolj naravno oranžno ali tehnično belo vino… Prihodnost je pisana, gre za mnogo pogledov, ki temeljijo na različnih izhodiščih.

Za razliko od ponedeljkovih političnih govorcev, ki vase zagledano nadaljujejo ofenzivo enoumja, vsaj vinarji in kupci spoštujmo raznolikost. Strokovno utemeljene prioritete razvoja na temeljih priznanja lastnih napak, tolerance in upoštevanja raznolikosti z varovalko etičnih načel bodo nujne spremembe zapeljale v pravo smer. Govorim le za družbo vinogradnikov in vinarjev?